Citat levererar mediahanteringssystem till Arla

Bureägda kommunikationskoncernen Citat har fått i uppdrag av Arla Foods att leverera ett mediahanteringssystem. Syftet är att skapa en media-/bildbank för både internt och externt bruk. Systemet kommer att levereras före årsskiftet.

Systemet kommer framförallt att fungera som en gemensam arbetsyta för grafisk formgivning mellan Arlas inhouse-byrå Leo Burnett och Arlas marknads- och tradeavdelning. Även andra externa leverantörer såsom strategiska byråer, design- och förpackningsleverantörer kommer att arbeta med systemet genom att leverera beställda original direkt in i mediahanteringssystemet. - Vi är mycket glada att få bli leverantör till Arla. Vårt marknadskommunikationssystem MarketStore ger en plattform för ett fortsatt gott samarbete, säger Peter Stopp, systemansvarig Citat AB. - Genom vårt arbetssätt har vi möjlighet att hjälpa Arla Foods och övriga kunder att effektivisera processen för kommunikation. På så sätt kan de spara och tjäna pengar genom att arbeta effektivare och mer strukturerat med sin information och marknadsföring, säger Magnus Lundblad, vd för Citatkoncernen. Citat erbjuder en kombination av konsulttjänster, produktion och systemlösningar för att effektivisera kommunikation. Detta för att ge kunderna kontroll över tid, kostnader och varumärke. Förutom mediahanteringssystemet, har Citat hjälpt Arla Foods med genomgång av arbetssätt och processer. - Målet med systemstöd för produktionsprocessen är att minska kostnaderna, effektivisera arbetssättet, öka erfarenhetsåtervinningen och att korta ledtiderna, säger Åke Lundqvist, marknadsdirektör på Arla Foods Division Sverige. – Att vi dessutom kan samla alla våra bilder och original i en egen mediabank ser vi också som en stor fördel idag och för framtiden, avslutar Åke Lundqvist. Citat har tre år i rad fått högsta betyg av det världsledande analysföretaget Gartner Group som utsett Citat till marknadsledare i Europa inom Marketing Resource Management, systemlösningar för marknadskommunikation. Citat levererar bland annat systemstöd till AstraZeneca och Nobel Biocare. Stockholm den 22 november 2004 CITAT AB (publ) För ytterligare information kontakta: Magnus Lundblad, vd Citat AB, 031-701 57 21 eller 0708-77 77 62 Peter Stopp, systemansvarig Citat AB, 031-701 56 41 eller 0708-72 60 10 Åke Lundqvist, marknadsdirektör Arla Foods, 08-789 50 00 Pressmeddelandet finns även att hämta på Citats hemsida www.citat.se.

Dokument & länkar