Citat tecknar ramavtal med Statskontoret för IT-tjänster

Citat med dotterbolaget Dataunit tecknar ramavtal med Statkontoret för IT-tjänster. Avtalet löper över två år med en option på ytterligare ett år. Statskontoret uppskattar det totala värdet på upphandlingen till 1-1,5 miljarder/år.

Citat erbjuder en kombination av konsulttjänster, produktion och systemlösningar för att effektivisera kommunikation. - Ramavtalet med Statskontoret är ännu ett viktigt, strategiskt avtal som Citat har tecknat i år, säger Magnus Lundblad, vd på Citat. Det är också roligt att vårt kvalitetsarbete har gett utdelning och att vår kvalitet angivits som en av orsakerna till att vi får ramavtal. Dataunit är helägt dotterbolag till Citat och leverantör av system och tjänster inom avancerad systemutveckling. Dataunit har under lång tid varit leverantör till Statskontoret. - Att Statskontoret ger oss utökat förtroende, ser vi som ett tecken på att de uppskattar vår djupa kompetens inom avancerad systemutveckling, säger Håkan Karlsson, vd på Dataunit. Stockholm den 16 november 2004 CITAT AB (publ) För ytterligare information kontakta: Magnus Lundblad, vd Citat AB, 031-701 57 21 eller 0708-77 77 62 Håkan Karlsson, vd Dataunit AB, 08-527 725 02 eller 070-379 20 00 Pressmeddelandet finns även att hämta på Citats hemsida www.citat.se samt på www.dataunit.se.

Dokument & länkar