DBB klart för marknadslansering

DBB klart för marknadslansering Wkit fokuserar på marknadsföring av kopieringsskyddet DBB (Don't Bother Burntm) Effnets dotterbolag Wkit har färdigställt mjukvaran DBB 3.0 för kopieringsskydd av CD-spel, för kommersiell användning av speltillverkare. Dotterbolaget kommer därmed att fokusera sin verksamhet till försäljning av mjukvaran till spel- och CD-tillverkare. Försäljningen och marknadsföring av DBB kommer att skötas från Effnets kontor i Stockholm. Den tjänstedel som funnits vid kontoret i Håverud, Dalsland avser Effnet att avveckla. MBL-förhandlingar kommer att inledas snarast. Fortsatt utveckling av produkten kommer att ledas från kontoret i Stockholm där Effnet har ytterligare ledningskompetens. Åtgärden beräknas medföra en sänkning av Effnets kostnader med 8,4 MSEK på årsbasis och endast marginella effekter på intäktssidan. Den globala försäljningen av CD-spel för PC uppskattas till 145 miljoner enheter med ett värde av 3,4 miljarder dollar år 2001 enligt ELSPA (European Leisure Software Publishers Association). Illegal kopiering är ett växande problem för speltillverkarna som beräknas förlora 1,6 miljarder dollar årligen på illegal kopiering. Under utvecklingen av produkten har Wkit fört en dialog med speltillverkare, vilket resulterat i nya funktioner i DBB som underlättar speltillverkarnas löpande hantering av kopieringsskydd. Den nya produkten har utvärderats av ett antal tillverkare och rönt stort intresse och därför påbörjas nu marknadsföring och försäljning av DBB 3.0 omgående. Om Effnet Effnet förnyar och licensierar prisbelönade nyckelteknologier som löser problem med datahastigheter, effektivitet och säkerhetsutmaningar för IP- nätverk och IT-säkerhet. Effnet fokuserar på mjukvaruutveckling inom Robust Header Compression (RoHC), en teknik som bedöms bli nödvändig för leverantörer av trådlösa nätverk baserade på IP-teknologi. Det helägda dotterbolaget Wkit Security utvecklar mjukvara för kopieringsskydd. Effnet-gruppen har ca 60 anställda. Effnet-gruppens aktier omsätts på Nya Marknaden (EFFN). Läs mer om Effnet på www.effnet.com och om Wkit på www.wkit.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Örjan Grinndal, CEO Effnet Group +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)709-57 53 75 Marika Philipson, CFO Effnet Group +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)708-32 44 56 Joacim Lindbäck, VD Wkit Security AB+46-(0)8-564 605 50, +46-(0)708-98 86 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00360/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00360/bit0003.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar