Delårsrapport januari - mars 2003

Effnet Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2003 · Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till MSEK 5,0 (1,8), en ökning med 173 procent inklusive förvärv. · Rörelsens kostnader under det första kvartalet uppgick till MSEK 8,2 (15,8). De nödvändiga kostnadsneddragningarna under slutet av föregående år är nu genomförda och fokus har därför flyttats till att utveckla försäljningen. · Stängningen av USA-verksamheten har inneburit en besparing om MSEK 6,2 jämfört med första kvartalet föregående år. Denna neddragning har kunnat genomföras samtidigt som försäljningen inom Header Compression-verksamheten har ökat. · Rörelseresultat för det första kvartalet förbättrades med ca 10 miljoner kronor och uppgick till MSEK -3,2 (-13,3). Periodens resultat uppgick till MSEK -2,2 (-11,9) eller SEK -0,04 (-0,22) per aktie. · Likvida medel vid periodens utgång uppgick till MSEK 115,9 (vid årsskiftet: 121,8) eller SEK 2,11 (2,22) per aktie. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till MSEK 108,8 (vid årsskiftet: 111,0) eller SEK 1,98 (2,02) per aktie. · Dotterbolaget Effnet AB tecknade nya avtal där levereranserna ledde till att intäkts-målet för det första kvartalet överträffades. Försäljningen för dotterbolaget Factum Electronics AB var svagare än planerat under det första kvartalet. · I mars introducerade Effnet AB nya releaser av både Effnet IPHC(TM) och Effnet ROHC(TM). · Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 25 (31) personer. För ytterligare information, vänligen kontakta Göran E Larsson, Verkställande Direktör, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)705 65 68 69, Hans Runesten, vice Verkställande Direktör, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26, Krister Moberger, Finanschef, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 611 02 eller besök bolagets hemsida: www.effnet.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar