Effnet bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké Effnet Group AB (publ) Januari - december 2002 * Effnet Group AB (publ) förvärvade i oktober Factum Electronics AB av Teracom AB. Factum utvecklar och säljer system för digitalradio (DAB) och digitalt stereoljud i TV-utsändningar (NICAM). Bolaget omsatte 19.689 tkr för helåret 2002 och hade vid årets utgång 12 tillsvidareanställda. * Effnetkoncernen har under året genomfört kraftiga kostnadsneddragningar i syfte att anpassa kostnaderna till de på kort sikt förväntade intäkterna. * Styrelsen har fastställt en ny strategi för koncernen innebärande förvärv av teknikbolag med stark framtidspotential. Förvärvet av Factum är ett första steg i förverkligandet av denna strategi. * Nettomsättningen uppgick för helåret till 9.920 (10.223) tkr och för det fjärde kvartalet till 6.440 (2.215) tkr. I dessa siffror ingår Factum med 5.738 tkr. * Rörelseresultat för helåret uppgick till -61.994 (-142.717) tkr. Årets resultat var -55.422 (-133.575) tkr eller -1,01 (-2,43) kronor per aktie. * Likvida medel vid årets utgång uppgick till 121.769 (179.833) tkr eller 2,22 (3,27) kronor per aktie. * Eget kapital vid årets utgång uppgick till 110.950 (166.659) tkr eller 2,02 (3,03) kronor per aktie. * Antalet tillsvidareanställda vid årets slut uppgick till 20 (29) personer. Händelser efter periodens slut * Under januari förvärvade styrelseledamöterna genom ett gemensamt ägt bolag 2.171.100 aktier i Effnet Group AB (publ). De fyra styrelseledamöterna äger därmed enskilt, genom bolag eller närstående, sammanlagt 6.387.599 aktier eller 11,6 procent i Effnet Group AB. För ytterligare information, vänligen kontakta Göran E. Larsson, Verkställande Direktör, +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)705-65 68 69, Hans Runesten, vice Verkställande Direktör, +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)702-80 26 26, Krister Moberger, Finanschef, +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)8-464 611 02 eller besök bolagets hemsida: www.effnet.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00630/wkr0001.pdf The full report

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar