Effnet group AB förstärker sitt tekniska team

Report this content

EFFNET GROUP AB FÖRSTÄRKER SITT TEKNISKA TEAM Effnet Group AB meddelade idag att två nya chefstekniker har anställts. Med anställningen av dessa två mycket erfarna personer, avser Effnet att förstärka sitt tekniska team och därmed förbättra förutsättningarna att snabbt och smidigt kunna ta till vara dagens globala möjligheter. Det här steget gör det möjligt att mera effektivt utföra den nyligen presenterade strategin för licenser. NAGARAJ JUJARE Nagaraj Jujare har anställts som programvaruarkitekt med ansvar för utvecklandet av Effnets algoritmer, datastrukturer och programvara och för att upprätthålla samt förstärka Effnets ledande position som utvecklare av optimala paketeringsprocesser för IP. Nagaraj har mer än 12 års erfarenhet av programvaruutveckling inom grundläggande operativsystem, inbäddade system, realtidsbärande operativsystem, bildhantering och mönsteridentifiering. Han har tidigare jobbat som chefsingenjör inom programvaruutveckling hos Nazomi Communications, ett företag som är etablerat i Silicon Valley. Han har också varit anställd som ingenjör på företag såsom HAL Computer Systems, LynuxWorks och Ready Systems. Nagaraj Jujare har en fil.mag i datavetenskap från Indian Statistical Institute i Indien och en fil.mag i matematik från Hyderabads universitet i Indien. ULRICH GALL Ulrich Gall har anställts som chefsingenjör på Effnet och kommer att leda det tekniska utvecklingsarbetet och arbetet med att kundanpassa olika projekt i Nordamerika. Ulrich har mer än 5 års erfarenhet av utveckling av programvara för nätverk, algoritmer och arkitektur. I egenskap av chef för Perfect.coms avdelning Technology bidrog han på ett avgörande sätt till utformningen och implementeringen av kritiska algoritmer och arkitekturlösningar. Han bidrog till att utveckla företagets Internetverksamhet så att antalet anställda ökade till 90 personer inom bara ett år, och han deltog i hela utvecklingsarbetet från koncept till lansering. Förutom att han kommer att kunna motivera och bygga upp tekniska arbetsgrupper inom nyetablerade verksamheter, kommer han även att bidra med sin starka bakgrund inom byggnadsteknologi för nätverksenheter och sin erfarenhet från stöd av säljorganisationer inom licensteknologi till både kunder och partners. Ulrich har varit med och uppfunnit flera patenterade algoritmer, affärsprocesser och lösningar för programvaruarkitektur. Han har en fil.kand i datavetenskap från Erlangen-Nuernbergs universitet i Tyskland. Anställningen av dessa två mycket erfarna personer ligger i linje med vår avsikt att genomföra vår strategi på global basis med att avsevärt uppnå kortare starttider för lokala verksamheter. Hittills har vi tecknat tre licensavtal som tillsammans beräknas generera mer än 100 miljoner kronor i intäkter. Vi ser mycket ljust på våra möjligheter att nå våra mål, tack vare vår starka finansiella position och vår effektiva organisation. Dessutom håller vi på att förhandla med ett flertal potentiella licenstecknare som blir intressanta att införliva med vår kundbas, säger Norman Rasmussen, styrelseordförande. Han tillägger, För närvarande diskuterar vi vår verksamhet med flera erfarna amerikaner som vi gärna ser som styrelseledamöter i Effnet, och vi hoppas snart kunna offentliggöra namnen. Det här utgör en del av vår plan att börsnotera företaget på O- listan och, för framtiden, att genomföra börsnoteringar även utanför Sverige. Om Effnet Effnets utvecklar, marknadsför och licensierar IP-baserad nätverksteknologi som löser flaskhalsarna inom kommunikation och säkerhet över Internet och därmed skapar maximal nytta för licenstagarna. Effnet finns idag på fyra orter: Stockholm, Luleå, Håverud och Mountain View, Kalifornien. Effnet Group AB är noterad på Nya Marknaden. Företaget har idag 80 anställda inklusive dotterbolaget Wkit, som gör säkerhetsrelaterade tjänster. Läs mer om Effnet på www.effnet.com. För ytterligare information kontakta: Norman Rasmussen Tony Svensson Styrelseordförande, Koncernchef, Effnet Effnet Group AB Group AB Tel. +1 617 699 84 17 Tel. +46(0)708 33 89 40 E-mail: E-mail: nlrasmussn@aol.com tonyb@effnet.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00380/bit0002.doc

Dokument & länkar