Kommuniké från extra bolagsstämma i Effnet Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Effnet Group AB Vid extra bolagsstämma den 9 juni 2000 i Effnet Group AB, som är noterat på OM Stockholmsbörsen, Nya Marknaden, har bolagsstämman godkänt styrelsens förslag och tagit följande beslut: 1. Auktoriserade revisorn Olof Cederberg valdes till ordinarie revisor för återstoden av mandattiden (3 år), dvs till slutet av den ordinarie bolagsstämman 2003 och auktoriserade revisorn Hans Bredberg valdes till revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år, dvs till slutet av den ordinarie bolagsstämman 2004. Skälet till att nyval av revisor och revisorssuppleant sker är en anpassning som förberedelse för en eventuell notering av bolagets aktier i USA. 2. Beslutades om ett optionsprogram till anställda i USA. Syftet med optionsprogrammet är att i USA kunna rekrytera och behålla eftertraktad personal. Bolaget har därvid beslutat om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Optionsrätterna medför rätt att under tiden den 1 juli 2000 till 31 december 2009 teckna högst 2.500.000 nya aktier för en kontant teckningslikvid om 54 kronor per aktie. Genom sådan nyteckning kan aktiekapitalet ökas med maximalt 1.250.000 kronor. Rätt att teckna skuldebrev med teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Effnet, Inc., med rätt och skyldighet för Effnet, Inc. att avyttra teckningsoptionerna, efter avskiljande från skuldebreven, utan vederlag till anställda i USA. Utspädningseffekten uppgår till drygt 4 %. För vidare information, vänligen kontakta VD för Effnet Group AB (publ) Tomas Althén, 0708-15 16 15 eller Finanschef Lars Lundeborg, 0708-99 86 03. Effnets affärsidé är att utveckla, marknadsföra, sälja och distribuera nätverksprodukter och nätverksteknologier, som löser flaskhalsarna inom kommunikation över Internet, och därmed skapar maximal kundnytta. Effnet kommersialiserar sin teknologi på tre sätt; produkter under eget varumärke, genom OEM-avtal och genom licensiering av teknologin till andra aktörer i nätverksbranschen. Under 1999 har Effnet utvecklats ifrån att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande aktörer för att lösa nuvarande och framtida flaskhalsar inom kommunikation över Internet. I dagsläget finns Effnet på fyra orter; Stockholm, Luleå, Boston och Mountain View, Kalifornien. Effnet Group AB är noterad på Nya Marknaden. Antalet anställda uppgår till 76 personer. Lär mer om Effnet på www.effnet.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar