Ledande mobiltelefonleverantörer genomför ett andra test av ny standard för Header Compression

Ledande mobiltelefonleverantörer genomför ett andra test av ny standard för Header Compression i 3G-nätverk Ericsson, Nokia, Siemens och Effnet testar protokoll som minskar felfrekvensen i IP-nätverk och förbättrar svarstiden inom trådlösa nätverk Effnet meddelar att en andra testomgång av 3G-telefoners förmåga att samverka har genomförts med lyckat resultat. Testet ägde rum i Tucson, Arizona. Den här omgången deltog mobiltelefontillverkarna Ericsson och Siemens tillsammans med Effnet. I en serie tester har de undersökt att systemen samverkar. Dessa system utnyttjar en ny typ av IP Header Compression protokoll som minskar felfrekvensen samt avsevärt förbättrar svarstiderna och röst- och bildkvaliteten hos IP-tjänster skickade och mottagna med 3G-telefoner. Testerna övervakades av båda ordförandena i Internet Engineering Task Force (IETF) arbetsgrupp för Robust Header Compression (ROHC). "Testen som utförts visar att de olika tillverkarna implementerar standarden på det sätt som avsetts. En mobiltelefon från en tillverkare är tänkt att fungera problemfritt med 3G-utrustning från andra tillverkare," förklarar den ena ordföranden i IETFs arbetsgrupp Dr. Carsten Bormann. Dr. Bormann från Universität Bremen TZI samordnar ROHC- testerna. "Att godkänna en gemensam standard för Header Compression var det första steget. För att försäkra sig om att den faktiska implementeringen av standarden fungerar som tänkt mellan olika plattformar krävs omfattande tester där de ledande tillverkarna deltar." Nyckelaktörer deltar i testerna Testerna i Tucson är den andra omgången i en serie tester utförda av ledande tillverkare av mobiltelefoner och Header Compression teknologi. Den första omgången genomfördes i Southampton i Storbritannien i augusti av Ericsson, Nokia, Siemens och Effnet. Då testades Header Compression genom att använda IPv4-teknologin. Den andra omgången av ROHC-tester som just slutförts i Tucson var inriktad på att testa hur robust det nya protokollet är. Testerna är öppna för alla tillverkare som implementerat IETF 3095-standarden för Header Compression. "Ledande leverantörer till mobilnätoperatörer satsar hårt på Header Compression som ett sätt att frigöra värdefull bandbredd i 3G-nät," förklarar Dr. Mikael Degermark, professor vid University of Arizona och den andre ordföranden i IETFs arbetsgrupp för ROHC. Mikael Degermark är även en av Effnets grundare. "Våra samverkanstester möjliggör för en stor mängd leverantörer att erbjuda produkter med den senaste Header Compression teknologin inom en snar framtid." Header Compression protokoll är standard i 3G-nätverk ROHC är en föreskriven del av den av ETSI (European Telecommunications Standards Institute) och 3GPP (Third Generation Partnership Project) rekommenderade UMTS-standarden. Teknologin ökar bandbredd och effektiviserar frekvensanvändningen genom att reducera överflödig information från IP-adresshuvudet utan att påverka paketinnehållet. Header Compression är särskilt användbart på applikationer som innehåller många men små informationspaket, exempelvis Voice over IP (VoIP) och multimediaapplikationer som spel och interaktiv video. Den senaste tidens initiativ från branschen som syftar till att öka 3G- användningen kommer även att leda till ökad efterfrågan av IP Header Compression inom mobila nätverk. Genom att låta 3G-terminaler och tjänster till fullo interagera kommer avancerade och interaktiva multimediatjänster kunna säljas till en massmarknad. Header Compression minskar behovet av 3G-bandbredd ROHC-standarden är utvecklad för att klara de krävande förhållanden som trådlösa kommunikationsnät utgör med fördröjningar, långa svarstider och osäkra överföringar. Header Compression kan minska den totala paketstorleken i IPv6 med upp till 75 procent genom att öka bandbredd och interaktiv respons samtidigt som fördröjningar och paketförluster minskar. ROHC är utvecklad för att byggas in i trådlösa basstationer samt telefoner. Teknologin förbättrar avsevärt IP-paketöverföringen i nät med låga hastigheter och långa fördröjningar i förhållanden med mycket störningar. Header Compression ökar systemkapaciteten genom att en operatör kan hantera upp till 300 procent mer IP-trafik tack vare att varje IP-paket kräver mindre bandbredd. Värdefull nätkapacitet frigörs åt annan trafik. Detta möjliggör för nätverksoperatörer att öka och differentiera sitt tjänsteutbud utan att investera i nya nätverk som ökar bandbredden. Om Effnet Effnet utvecklar och licensierar prisbelönade nyckelteknologier som löser problem med datahastigheter, effektivitet och säkerhetsutmaningar för IP-nätverk och IT-säkerhet. Effnet fokuserar på mjukvaruutveckling inom Robust Header Compression (RoHC), en teknik som bedöms bli nödvändig för leverantörer av trådlösa nätverk baserade på IP-teknologi. Det helägda dotterbolaget Wkit Security utvecklar mjukvara för kopieringsskydd. Effnet-gruppen har ca 50 anställda. Effnet-gruppens aktier omsätts på Nya Marknaden (EFFN). Läs mer om Effnet på www.effnet.com och om Wkit på www.wkit.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Örjan Grinndal, CEO Effnet Group +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)709-57 53 75 Marika Philipson, CFO Effnet Group +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)708-32 44 56 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00460/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00460/bit0003.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar