Pressmeddelande

Effnet Group AB (publ) utser ny Verkställande Direktör Hans Runesten har utsetts till ny Verkställande Direktör i Effnet Group AB (publ). Hans efterträder den 1 maj Göran E Larsson som har varit tillförordnad VD sedan augusti 2002. Hans Runesten har varit ledamot i Effnets styrelse sedan december 2001, och tillförordnad vice VD sedan augusti 2002. Hans Runesten är civilekonom och har lång erfarenhet av internationell affärsverksamhet med placering i bl a Storbritannien, Tyskland och USA. Hans Runesten har även arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Göran E Larsson, tillförordnad VD, kommenterar: "den tyngsta delen av rekonstruktionsarbetet inom Effnetkoncernen är nu avklarad och vårt strategiska fokus är nu att effektivt utveckla bolagets marknadsföring och försäljning. Samtidigt ökar då också betydelsen av en permanent lösning på VD-frågan. Det är därför mycket glädjande att Hans har accepterat erbjudandet att efterträda mig. Hans har varit mycket framgångsrik i uppgiften att på kort tid omorientera bolagets begränsade resurser mot kraftfulla säljinsatser och att få mycket positiva resultat från krävande kunder i ett allmänt hårt marknadsklimat. " Hans Runesten, tillträdande VD, påpekar: "våra kunders förtroende för den nya Effnetkoncernen ökar för varje dag och i våra internationella säljkontakter kan vi nu också se ett ökat behov av bolagets produkter. Efter ett par år av omfattande förändringsarbete bör koncernens unika erbjudanden nu kunna generera goda resultat under de närmaste åren, vilket naturligtvis är betingat av att vi fortsätter att ha fokus på att skapa nöjda kunder." Magnus Ryde, ordförande i Effnets styrelse, kommenterar vidare: "det är alltid tungt att förändra ett teknikfokuserat företag till att bli marknads- och kundorienterat. Effnetkoncernens kunder inom såväl Header Compression som Digital Broadcasting är stora organisationer som kräver professionalism och pålitlighet av sina leverantörer. Göran och Hans har i sitt intensiva förändringsarbete koncentrerat sig hårt på att få det nya Effnet att svara upp mot dessa krav, och jag kan nu se att detta arbete håller på att bli framgångsrikt." Om Effnet Effnet Group AB (publ) är moderbolag i Effnet-koncernen vari ingår de helägda dotterbolagen Effnet AB, Factum Electronics AB samt Wkit Security AB. Effnet AB utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digitalradio, DAB, samt komponenter för digitalt stereoljud i TV- utsändningar, NICAM. Wkit Security är specialiserat på utveckling och försäljning av kopieringsskydd för cd-rom Don´t Bother Burn, DBB. Effnet Group AB (publ) är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol: EFFN). Mer information finns på Effnets webbplats www.effnet.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar