Carl Bennet AB justerar tidplan för bud på Lifco

Carl Bennet AB justerar tidplan för bud på Lifco Med anledning av Carl Bennet ABs offentliga erbjudande till samtliga aktieägare i Lifco AB (publ) ("Lifco") ("Erbjudandet") har styrelsen i Lifco beslutat tidigarelägga publicering av delårsrapport till den 14 juli 2000. Efter önskemål från styrelsen i Lifco har Carl Bennet AB därför beslutat senarelägga offentliggörande av prospekt. Prospekt avseende Erbjudandet beräknas nu kunna offentliggöras och distribueras till direktregistrerade aktieägare i Lifco omkring den 19 juli 2000. Anmälningstiden avses löpa under perioden 20 juli - 10 augusti 2000. Under förutsättning att Erbjudandet fullföljs beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 21 augusti 2000. Carl Bennet AB förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden och därvid senarelägga tidpunkten för erläggande av likvid. Handelsbanken Investment Banking och Erneholm & Haskel AB är rådgivare till Carl Bennet AB i samband med Erbjudandet. Västra Frölunda den 21 juni 2000 Carl Bennet AB Styrelsen Frågor besvaras av Carl Bennet på telefon 0300 - 502 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar