Delårsapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 · Positiv utveckling i både omsättning, resultat och kassaflöde. · Genomförda kostnadsanpassningar har givit önskat resultat. · För jämförbara enheter steg omsättningen med 8 % och uppgick till 888,5 Mkr (1123,8 Mkr och för jämförbara enheter 822,4 Mkr). · Resultatet före skatt uppgick till 35,3 Mkr (-45,3 Mkr och för jämförbara enheter 0,9 Mkr). · Det operativa kassaflödet förbättrades med 70 Mkr och uppgick till 67 Mkr (-3 Mkr). · Framgångarna i Centraleuropa, produktivitetsförbättringar och ökad andel Master Vendor affärer viktiga anledningar till den goda utvecklingen. · Prognosen för 2003 upprepas och innebär ett resultat före skatt om cirka 50 Mkr och ett fortsatt positivt kassaflöde. Elanders är Nordens ledande infomediakoncern och är organiserad i två affärsområden. Bägge affärsområdena erbjuder helhetslösningar för att hantera kundernas publiceringsbehov vilket vi kallar Master Vendor- konceptet. Master Vendor innebär att kunden endast behöver en leverantör av alla de tjänster som finns i värdekedjan för publicering; från strukturering och förädling av information till produktion, fulfilment och distribution just-in-time i de media kunden väljer. · Infologistics * Helhetslösningar för kundernas behov av premediatjänster, tryck och distribution av information Databaspublicering, medieoberoende publicering av fackinformation i flera media som tryck, CD ROM och webb, e-handelslösningar. * Affärsutveckling, support och outsourcingtjänster. * Tryck i offset och digitaltryck (print-on-demand). * Produktkataloger och manualer till industri- och handelsföretag i flera media. * Läromedel till skolor och universitet i Sverige och Storbritannien samt offentligt tryck till Sveriges Riksdag, regering och departement m fl. * Produktion och försäljning i Angered, Falköping, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Surte, Trelleborg, Västerås, Östervåla, Oslo, Newcastle (Storbritannien) samt Budapest och Zalalövö (Ungern). · Infoprint * Produkter med stort sidantal som trycks i varierande upplagor i offset och digital form. * Export till ett 20-tal länder i Europa. * Produktion och försäljning i Kungsbacka, Harrogate (Storbritannien) samt Plonsk (Polen). Kungsbacka den 18 juli 2003 Patrick Holm Verkställande direktör och koncernchef Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.se eller via e-post info@elanders.se Frågor kring denna rapport kan ställas till: Patrick Holm Mats Almgren VD och koncernchef Ekonomidirektör 0300-501 95 0300-502 33 0708-210 410 0705-181 936 Elanders AB (publ.) (org nr 556008-1621) Box 104 04 434 24 Kungsbacka Telefon 0300-500 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/08/20030718BIT00090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/08/20030718BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar