Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Nettoomsättningen ökade med 18 % och uppgick till 1805,0 Mkr ( 1534,4 Mkr ). Resultatet före skatt uppgick till 83,7 Mkr ( 111,6 Mkr ) efter kostnader av engångskaraktär om netto 13,0 Mkr. Ett omfattande rationaliseringsprogram inom Infoprint genomförs för att öka konkurrenskraften. Prognosen för 2000 innebär ett resultat före skatt om ca 140 Mkr (190 Mkr). Prognosen för 2001 innebär ett resultat före skatt om 180-200 Mkr. Elanders är Nordens ledande infomediakoncern organiserad i tre affärsområden Infomedia - Utveckling av Publishing Management lösningar för kunder som publicerar stora datamängder för business-to-business. - Databaspublicering, Cross Media Publishing av fackinformation i flera media som tryck, CD-ROM och web, e-handel. - Systemlösningar för integrerad publicering. - Affärsutveckling, support och outsourcingtjänster. - Verksamhet i Göteborg, Stockholm och Oslo. Infologistics - Helhetslösningar för kundernas behov av framställning, tryck och distribution av information - Produktkataloger och manualer till industri- och handelsföretag i flera media. - Läromedel till skolor och universitet i Sverige och Storbritannien samt offentligt tryck till Sveriges Riksdag, regering, departement m fl. - Produktionsanläggningar i Angered, Falköping, Göteborg, Malmö, Stockholm, Trelleborg, Östervåla och Newcastle(UK). Infoprint - Produkter med stort antal sidor som trycks i varierande upplagor samt i digital form. - Export till ett 20-tal länder i Europa. - Produktutvecklade och personifierade reklamprodukter samt tidskrifter i färg. - Produktionsanläggningar i Helsingborg, Kungsbacka, Landskrona, Surte, Oslo och Plonsk (Polen). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00670/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00670/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar