Elanders AB (publ.) Rapport från första kvartalet 2003

Elanders AB (publ.) Rapport från första kvartalet 2003 · Nettoomsättningen sjönk med 20 % till 438,7 Mkr (549,9 Mkr). För jämförbara enheter steg omsättningen med 12%. · Resultatet före skatt uppgick till 13,9 Mkr ( -16,5 Mkr). Resultatet före skatt för jämförbara enheter föregående år uppgick till 1 Mkr. · Det operativa kassaflödet uppgick till 17 Mkr (14 Mkr). · Kostnadsanpassningarna under 2002 och ökat innehåll av helhetsaffärer inom ramen för Master Vendor ger resultat. · Framgångarna i Ungern fortsätter och ny satsning sker med etablering i Budapest genom förvärvet av DigiSource Kft per den 1 maj 2003. Kungsbacka den 24 april 2003 Patrick Holm Verkställande direktör och koncernchef Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.se eller via e-post info@elanders.se Frågor kring denna rapport kan ställas till: Patrick Holm Mats Almgren VD och koncernchef Ekonomidirektör 0300-501 95 0300-502 33 0708-210 410 0705-181 936 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00530/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar