Elanders anpassar verksamheten i Stockholm

Elanders anpassar verksamheten i Stockholm Elanders anpassar verksamheten och varslar därmed ett åttiotal anställda, med arbetsplats i Stockholms innerstad, om uppsägning. MBL- förhandlingar om neddragningen inleds under kommande vecka. Personalminskningen är ett led i det åtgärdsprogram som påbörjades under tredje kvartalet och som syftar till att vända Elanders till lönsamhet under 2003. I Infomediahuset på Rosenlundsgatan i Stockholm finns efter neddragningarna 140 medarbetare. Sid- och annonsproduktion, IT, premedia samt digitaltryck utgör delar av den kvarvarande verksamheten. Offsettryck och viss premedia är tjänster som i fortsättningen kommer att tillhandahållas av befintliga Elandersbolag på platser utanför Stockholms innerstad. "Det är tråkigt att behöva säga upp medarbetare, men tyvärr är detta en av de åtgärder som vi anser nödvändiga för att vi skall kunna vända Elanders till lönsamhet under nästa år. Basen i vår verksamhet måste under alla omständigheter vara välmående företag. De nu berörda verksamheterna har under lång tid gått med förlust och vi kan i dagsläget inte se en återhämtning inom överskådlig framtid", säger Patrick Holm, koncernchef. Under tredje kvartalet har Elanders Lithorex AB i Landskrona och Elanders Norge AS med dotterbolag i Norge avyttrats som led i åtgärdsprogrammet vilket beräknas vara avslutat under oktober 2002. Elanders AB Patrick Holm VD och koncernchef För ytterligare information, v.v. kontakta Patrick Holm Mats Almgren VD och koncernchef Ekonomidirektör Elanders AB Elanders AB +46 300 50 195 +46 300 50 233 +46 708 210 410 +46 705 18 19 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar