Elanders avyttrar för att renodla verksamheten

Elanders avyttrar för att renodla verksamheten Elanders AB har tecknat avtal om försäljning av Elanders Norge AS med dotterbolag Elanders Norge AS i Oslo tillhör affärsområdet Infoprint och producerar tidskrifter och massreklam i rulloffset. Bolaget bedriver dessutom förlags- och premediaverksamhet genom dotterbolagen Elanders Publishing AS och Elanders Ravn AS. Bolagen omsätter drygt 260 MSEK och har 145 anställda. Avtalet beträffande Elanders Norge AS har tecknats med Naper Holding AS och avtalet rörande Elanders Publishing och Elanders Ravn AS har tecknats med delar av bolagens personal. Försäljningen av bolagen är ett viktigt steg i ett pågående åtgärdsprogram med syfte att vända Elanders till lönsamhet under 2003. Den är också ett led i vår ambition att utveckla Elanders till en Infomediakoncern där vi erbjuder flexibla publikationslösningar inom ramen för vårt Master Vendor-koncept. Elanders Norge AS har under en längre tid tyngts av överkapaciteten på den norska marknaden och går i likhet med sina dotterbolag trots flera stora neddragningar med betydande förluster. Försäljningen innebär bland annat ett viktigt första steg i en nödvändig strukturering av den norska rulloffsetmarknaden. Det är naturligt för både anställda och kunder att denna strukturering leds av norska aktörer i branschen. Det är naturligt att Elanders lämnar den norska rulloffsetmarknaden för att samla resurserna för ytterligare satsningar inom strategiskt viktiga kundsegment. Försäljningen som redovisas under tredje kvartalet beräknas medföra en realisationsförlust om cirka 105 MSEK medan belastningen på koncernens kassaflöde uppgår till cirka 35 MSEK. Elanders AB Patrick Holm VD och koncernchef För ytterligare information, v.v. kontakta Patrick Holm Mats Almgren VD och koncernchef Ekonomidirektör Elanders AB Elanders AB +46 300 50 000 +46 300 50 000 +46 708 210 410 +46 705 18 19 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20020923BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20020923BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar