Elanders expanderar vidare i Ungern - övertar enhet för digitalt tryck i Budapest

Elanders expanderar vidare i Ungern - övertar enhet för digitalt tryck i Budapest Elanders har tecknat ett preliminärt avtal med DigiSource Ltd, Dublin, Irland, om övertagande av deras enhet för digitalt tryck i Budapest per 1 maj 2003. Verksamheten har 16 anställda och omsätter cirka 20 Mkr. Efter nästan två års framgångar i Ungern genom koncernens enhet i Elanders Hungary Kft i Zalalövö, tar Elanders nu det strategiskt viktiga steget till en etablering i Budapest. Närvaron i Ungerns huvudstad är viktig för fortsatt expansion i Ungern och Centraleuropa inom segmenten industri och handel samt konsumentvaror. Genom övertagandet får koncernen även tillgång till ny kapacitet som behövs för den fortsatta utvecklingen i Ungern. Övertagandet sker genom att Elanders övertar aktierna i DigiSource Kft. Köpeskillingen uppgår till cirka 700 Kkr. Vidare övertas finansiella leasingkontrakt avseende produktionsutrustning om knappt 9 Mkr. Övertagandet beräknas inte påverka koncernens resultat under innevarande år. För ytterligare information, v.v. kontakta Patrick Holm Mats Almgren VD och koncernchef Ekonomidirektör Elanders AB Elanders AB +46 300 501 95 +46 300 502 33 +46 708 210 410 +46 705 181 936 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar