Elanders får order från Riksdagen värd 45 MSEK

Elanders får order från Riksdagen värd 45 MSEK Riksdagen och Elanders dotterbolag Gotab i Stockholm har förnyat avtalet om framställning av det s.k. Riksdagstrycket, vilket omfattar bl.a. motioner, propositioner, betänkanden och protokoll. Ordervärdet uppgår till ca 45 MSEK under en tvåårsperiod. "Offentligt tryck utgör en del av Elanders kärnverksamhet och den nu erhållna ordern är viktig eftersom den visar på bärigheten i vår basnäring. Riksdagstrycket i sig är ett prestigefyllt uppdrag och vi gläds åt ett förnyat förtroende," säger Patrick Holm, VD Elanders AB. Det nu tecknade leveransavtalet, som löper på två år med möjlighet till ett års förlängning, är kopplat till Verket för Högskoleservice (VHS) ramavtal för tryckeritjänster. Det nya avtalet tar vid 2003-06-30 då det gamla löper ut. "Produktion av den här typen av trycksaker ställer extremt höga krav på god precision, hög servicenivå och leveranssäkerhet. Under vårt hittills tjugoåriga samarbete har Elanders definitivt motsvarat dessa krav och därför var det naturligt att förlänga samarbetet ytterligare en tvåårsperiod," säger Lars Holm, Sveriges Riksdag. Avtalet omfattar trycksaksframställning av propositioner samt skrivelser och faktapromemorior från regeringen; motioner, förslag, redogörelser, protokoll, utskottsbetänkanden samt yttranden till andra utskott; EU- nämndens yttranden och protokoll, riksdagsskrivelser samt register. Inom Elanders Infologistics levereras helhetslösningar för publicering och informationen struktureras, förädlas, underhålls, mångfaldigas och distribueras genom flexibla logistiklösningar. Elanders Gotab AB ingår i Elanderskoncernen och är ledande leverantör av offentligt tryck. Elanders Gotab arbetar med textintensiva produkter i små och stora volymer där de olika tryckmetoderna offset- och digitaltryck kombineras. För ytterligare information, v.v. kontakta Patrick Holm Olle Perols Lars Holm VD och VD koncernchef Elanders AB Elanders Gotab AB Sveriges Riksdag +46 300 50 195 +46 8 454 68 00 +46 8 786 41 74 +46 708 210 410 +46 705 76 17 35 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar