Elanders fortsätter renodlingen av verksamheten och säljer Elanders Skogs Rulloffset AB till JMS Media Systems AB

Elanders fortsätter renodlingen av verksamheten och säljer Elanders Skogs Rulloffset AB till JMS Media Systems AB Elanders Skogs Rulloffset AB i Helsingborg producerar huvudsakligen tidskrifter och massreklam i rulloffset. Bolaget omsätter drygt 160 MSEK och har 90 anställda. Försäljningen av bolaget är ett viktigt steg i ett pågående åtgärdsprogram med syfte att vända Elanders till lönsamhet under 2003. Den är också är ett led i vår ambition att utveckla Elanders till en Infomediakoncern där vi erbjuder flexibla publikationslösningar inom ramen för vårt Master Vendor-koncept. Elanders satsar framåt inom segment där koncernen har höga marknadsandelar och har ett unikt erbjudande till kunderna. Volymproduktion av tidskrifter och massreklam i rulloffset tillhör inget av dessa segment. Det är därför naturligt att Elanders lämnar detta område. Elanders Rulloffset passar väl in i JMS Media Systems strategier och har därför goda utvecklingsmöjligheter under den nya ägaren. Försäljningen som redovisas under tredje kvartalet beräknas medföra en realisationsförlust om cirka 80 MSEK medan koncernens kassaflöde inte belastas av transaktionen. Elanders AB Patrick Holm VD och koncernchef För ytterligare information, v.v. kontakta Patrick Holm Mats Almgren VD och Ekonomidirektör koncernchef Elanders AB Elanders AB +46 300 50 195 +46 300 50 233 +46 708 210 +46 705 18 410 19 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar