Elanders förvärvar resterande del av Anymedia

Elanders förvärvar resterande del av Anymedia Elanders AB har träffat överenskommelse om att förvärva resterande 30 % av Anymedia från Telia Infomedia AB. Genom förvärvet skapas betydande möjligheter att integrera de likartade verksamheter i Anymedia och KåPe. Avsikten är att samordna den betydande kompetens som finns inom de bägge företagen och därigenom skapas en mycket konkurrenskraftig enhet. Inriktningen på verksamheten kommer även fortsättningsvis att fokuseras på utvecklingen av den digitala delen av publiceringsprocessen. Behovet av att ge ut information via olika media ökar kontinuerligt vilket ställer allt högre krav på integrerade publiceringslösningar. Genom att kombinera beprövade grafiska koncept med framtidens teknik kan vi erbjuda våra kunder effektiva lösningar för deras publiceringsbehov. Det är just denna kombination av beprövad och ny teknologi som är Elanders unika styrka. I samband med att Elanders förvärvar helheten av Anymedia har också beslut fattats om att fokusera och koncentrera verksamheten på publiceringsprocessen. Överenskommelse har därför träffats med Cap Gemini som innebär att Cap Gemini förvärvar den del av verksamheten i Anymedia med inriktning på IT-tjänster inom områdena data-drift, desktop, support, kommunikation och teknisk konsulting. Kungsbacka 00-05-17 Kjell Thörnbring För ytterligare information kontakta Kjell Thörnbring på 0300-50 000 eller besök vår hemsida på www.elanders.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar