Elanders och CIBA Vision etablerar databas för leverans av marknadsföringsmaterial till 1800 optiker i Norden

Elanders och CIBA Vision etablerar databas för leverans av marknadsföringsmaterial till 1800 optiker i Norden Elanders har, inom segmentet Industri och Handel, på uppdrag av CIBA Vision levererat ett verktyg för hantering av marknadsföringsmaterial för linser via en gemensam databas. Lösningen bygger på tredjepartslogistik. Detta innebär att all information skapas och lagras i den gemensamma databasen för att sedan distribueras ut till beställaren, antingen via fackhandelskedjor eller direkt till de enskilda 1 800 optikerna runt om i Norden. Den nu implementerade lösningen innebär stora tidsbesparingar, det blir enkelt och effektivt att hantera information och en gemensam grafisk profil säkerställs. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 8 MSEK under en tvåårsperiod. Den här lösning representerar det nya Elanders, där vi utnyttjar logistiken, som generellt gäller för varor, till att även omfatta informationshantering. "Avsikten är att tillsammans med kunden på lång sikt och med gemensam utveckling ta fram nya koncept för marknadskommunikation", säger Patrick Holm, VD och koncernchef på Elanders AB. Via webbrowsern, med 24 timmars tillgänglighet bygger nu kunden sitt eget material med utgångspunkt från det underlag som finns i databasen. Beställningarna på produktkampanjer med trycksaker bestående av affischer, annonser och övrigt marknadsföringsmaterial går sedan direkt till producenten, d v s tryckeriet, tidningen etc. "Elanders förenar IT med grafisk kompetens och tar ansvar för hela slutprodukten vad gäller såväl kvalitet som tidsaspekt", säger Jan Herring, VD, CIBA Vision Nordic AB. Inom Elanders affärsområde Infologistics levereras helhetslösningar för publicering och informationen struktureras, förädlas, underhålls, mångfaldigas och distribueras genom flexibla logistiklösningar. CIBA Vision är en global aktör inom utveckling och tillverkning av optiska produkter - bl a linser och är dotterbolag till det globala medicinteknikbolaget Novarts AG. CIBA Visions huvudkontor ligger i Atlanta och koncernens produkter säljs i drygt 70 länder, för vidare information se www.cibavision.com. För ytterligare information, v.v. kontakta Patrick Holm Lars -Göran Jan Herrig Rundqvist VD och koncernchef Marknadsdirektör VD Elanders AB Elanders AB CIBA Vision Nordic AB +46 300 50 195 +46 300 502 24 +46 31 72 26 600 +46 708 21 04 10 +46 703 26 46 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar