Elanders och Toyota ingår samarbetsavtal

Elanders och Toyota ingår samarbetsavtal KåPe Communication AB och Toyota Autoimport i Sverige AB har tecknat ett treårigt avtal avseende utveckling av system för produktinformation. KåPe Communication som ingår i affärsområdet Elanders Infomedia har huvudansvaret för uppdraget. Syftet med uppdraget är att kvalitetssäkra produktinformationen i Toyotas affärskritiska system och därigenom kostnadseffektivisera informationsarbetet, samt lägga grunden för nya nätbaserade tjänster. Avtalet som bygger på Master Vendor-koncept omfattar pre media produktion, systemutveckling samt systemintegration och löper över tre år till ett sammanlagt värde av ca SEK 20 mkr. Samarbetet väntas dessutom generera ökade affärsmöjligheter inom koncernens övriga bolag. Kungsbacka 2001-01-19 Kjell Thörnbring Verkställande direktör/Koncernchef För ytterligare information kontakta Kjell Thörnbring på 0300-50 000 eller besök vår hemsida på www.elanders.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar