Elanders tecknar leveransavtal avseende Galapagos ModuleTM med Norges Apotekareforbund (NAF)

TM Elanders tecknar leveransavtal avseende Galapagos Module med Norges Apotekareforbund (NAF) Elanders Publishing AS har i dag tecknat avtal med NAF om leverans av publiceringssytemet Galapagos Module(TM) för produktion av deras interninformation till 400 apotek. Denna information skall presenteras i olika media dels i tryckt format samt digitalt på NAF:s intranät. Galapagos(TM) är en modulbaserad applikation som utvecklats av Elanders Publishing AS för databaspublicering i flera media. Betydande order har tidigare tecknats med Felleskatalogen AS , Dormer Tools och Storel. Kungsbacka 2000-10-31 Kjell Thörnbring Verkställande direktör/Koncernchef För mer information kontakta Kjell Thörnbring på telefon 0300-50 000 eller besök vår hemsida www.elanders.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01070/bit0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar