Elanders Tryckeri anpassar kostnaderna för att bibehålla konkurrenskraften

Elanders Tryckeri anpassar kostnaderna för att bibehålla konkurrenskraften Elanders Tryckeri AB har i dag underrättat Länsarbetsnämnden om att driftsinskränkningar kommer att göras vid anläggningen i Kungsbacka. Sammanlagt 80 medarbetare berörs. MBL-förhandlingar kommer att inledas inom kort. Åtgärden är ett led i att anpassa kostnaderna efter den marknadsutveckling som råder i Europa och som kännetecknas av betydande kapacitetsöverskott och hård prispress. Vidare är konkurrensen från de länder med lägre kostnadsnivåer påtaglig och förväntas öka i tilltagande takt. Kontinuerliga anpassningar för att upprätthålla konkurrenskraften är avgörande för fortsatt drift och utveckling av verksamheten. Kungsbacka 2001-11-22 Kjell Thörnbring VD och Koncernchef För ytterligare information kontakta Kjell Thörnbring på 0300-50 000 eller besök vår hemsida på www.elanders.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01050/bit0001.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar