Flaggningsmeddelande i Elanders AB

PRESSMEDDELANDE Flaggningsmeddelande i Elanders AB Carl Bennet AB har förvärvat ytterligare 150.000 B-aktier i Elanders AB och innehar efter detta köp aktier motsvarande 11,3 % av kapitalet och 42,3 % av rösterna. Kungsbacka den 3 februari 2003 Carl Bennet ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar