Monica Banck ny Human Resource Manager i Elanderskoncernen

Monica Banck ny Human Resource Manager i Elanderskoncernen Elanders, Nordens ledande infomediakoncern, utökar sin satsning inom HR- området. Genom den omvandling som koncernen för närvarande genomgår får HR-området allt viktigare betydelse. Målsättningen är att kunna tillvarata, utveckla och attrahera medarbetare på alla nivåer inom företaget. Den nya HR- befattningen möjliggör denna satsning. Monica Banck har anställts som HR-manager och kommer att tillträda sin befattning inom kort. Monica kommer närmast från Volvo-koncernen och kommer att ingå i Elanders koncernledning. Kungsbacka 2000-10-26 Kjell Thörnbring För ytterligare information kontakta Kjell Thörnbring på 0300-50 000 eller besök vår hemsida på www.elanders.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01300/bit0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar