Rapport från ordinarie bolagsstämma 2003

Rapport från ordinarie bolagsstämma 2003 VD optimistisk om koncernens framtid i sitt anförande Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: · fastställa årsredovisningen för 2002 · enligt styrelsens förslag fastställa att ingen utdelning lämnas för 2002 · bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002 · enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2003 bevilja styrelsen arvode om totalt 1.575.000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att till revisorerna bevilja arvode enligt räkning · enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att ordinarie stämma 2004 hållits utse: Carl Bennet (omval) Erik Gabrielson (omval) Ingegerd Gréen (nyval) Patrick Holm (VD) (nyval) Gunilla Jönson (omval) Willi Persson (omval) Per-Olof Sjöberg (omval) Johan Stern (omval) Tore Åberg (omval) · införa tillägg i bolagsordningen med lydelsen "bolagsstämman kan hållas där styrelsen har sitt säte samt i Göteborg eller Mölnlycke" VD Patrick Holm sade i sitt anförande att Elanders har goda framtidsutsikter, särskilt när det gäller helhetslösningar för publicering till större industrikoncerner inom ramen för koncernens Master Vendor-koncept. Han gav flera exempel på framgångsrika Master Vendor affärer inom strategiska kundsegment. Holm betonade vidare att prognosen för 2003, en vinst före skatt om cirka 50 Mkr, fortfarande känns realistisk. Carl Bennet Patrick Holm Styrelsen ordförande VD och koncernchef Elanders AB Elanders AB Telefon 0300-500 00 +46 300 501 95 +46 708 210 410 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02090/wkr0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar