Electrolux Professional AB delårsrapport Q2 2020

Andra kvartalet, april–juni 2020

  • Kvartalet påverkades kraftigt av COVID-19-pandemin. Nettoomsättningen uppgick till 1 489 Mkr (2 455). Omsättningen minskade med 39,3%. Organiskt minskade försäljningen med 39,9%.
  • EBITA uppgick till –4 Mkr (418), motsvarande en marginal om –0,2% (17,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till –18 Mkr (401), motsvarande en marginal om –1.2% (16.3).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 31 Mkr (432).
  • Periodens resultat uppgick till –28 Mkr (126) och resultat per aktie var –0,10 kronor (0,44).
  • Nettoskuld/EBITDA var 1,3 ggr (0,1).
  • Åtgärder för att sänka kostnader vidtogs under kvartalet, vilket delvis kompenserade för den snabba försäljningsnedgången med anledning av COVID-19-pandemin.

Alberto Zanata, VD och Koncernchef :

”Jag är stolt över de snabba åtgärder som teamet gjorde under denna exceptionella period, för att hålla ett break-even EBITA och till och med skapa ett litet positivt kassaflöde, med tanke på hur kraftig marknadsnedgången var.

Försäljningen under kvartalet minskade med 40% men det förbättrades gradvis under kvartalet. I juni återhämtade sig försäljningen och den organiska försäljningen var 20% att jämföra med nedgångar på 50% i april och maj. Den procentuella försäljningsnedgången i början av juli är i nivå med juni. Vi tolkar detta som ett tecken på återhämtning.

För att öka flexibiliteten och anpassa vår kostnadsstruktur analyserar vi strukturel­la kostnadsbesparande initiativ. Ambitionen är att definie­ra och börja genomföra nya åtgärder under det andra halvåret 2020, vilka tillsammans med de redan genomförda aktiviteterna kommer att generera årliga kostnadsbesparingar på 100–150 Mkr.

Jag är särskilt stolt över hur våra anställ­da har fortsatt att visa engagemang, uthållighet och flexibilitet under denna kris som är utan motstycke. Det visar att vi kommer att fortsätta att vara starka även i framtiden.”

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 klockan 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2019 hade Electrolx Professional en global försäljning på 9,3 miljarder kronor och cirka 3.600 anställda. Mer information finns på www.electroluxprofessional.com/corporate

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar