AB Electrolux rapporterar mindre förlust i kv2 än förväntat och försäljningstillväxt i juni

AB Electrolux meddelade idag att företaget kommer att rapportera en mindre förlust för andra kvartalet 2020 än tidigare väntat, med ett rörelseresultat som beräknas bli omkring -100 miljoner kronor (1 219). Detta var drivet av försäljningstillväxt i juni samt framgångsrika besparingsåtgärder. I samband med delårsrapporten för första kvartalet, som publicerades den 7 maj 2020, kommunicerade Electrolux att företaget förväntade sig en ”betydande” förlust för andra kvartalet.

Nettoomsättningen i andra kvartalet beräknas vara omkring 23,5 miljarder kronor (29,2) en organisk minskning med 17%. I juni uppvisade koncernen dock en organisk försäljningstillväxt på 3% jämfört med föregående år. Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Den slutliga rapporten för andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 17 juli 2020 omkring kl. 0800 CET.

I april påverkades efterfrågan och tillverkning på flera av Electrolux viktigaste marknader allvarligt av de strikta motåtgärder som infördes av lokala myndigheter för att hindra spridningen av coronaviruset. Electrolux-koncernens försäljning minskade den månaden med cirka 30%.

När restriktionerna gradvis har upphävts har marknader främst i Europa utvecklats mer positivt än väntat under den senare delen av kvartalet. Vidare har affärsområdet APAC & MEA (Asien-Stillahavsområdet, Afrika och Mellanöstern) varit väl positionerat med sina produkter, särskilt i Australien, vilket bidrog till resultatet under kvartalet.

Electrolux har också framgångsrikt genomfört åtgärder för att minska kostnaderna, bland annat genom permitteringar av anställda på flera marknader och genom väsentligt minskade rörliga kostnader. Nettobidraget från kostnadseffektiviseringar i andra kvartalet blir mer fördelaktigt än vad som tidigare förväntats.

Electrolux kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72 

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 2000 CET.

Electrolux är ett ledande globalt vitvaruföretag som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer vi ca 60 miljoner produkter till hushåll på ca 120 marknader varje år. Under 2019 hade Electrolux en omsättning på 119 miljarder kronor och cirka 49 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar