Bokslutsrapport 2002

BOKSLUTSRAPPORT 2002 Belopp i Mkr, Fjärde Fjärde om ej annat angivits För- kvartal kvartal För- 2002 2001 ändri et 2002 et 2001 ändri ng ng Nettoomsättning 133.150 135.803 -2,0% 30.586 31.881 -4,1% Rörelseresultat 7.731 6.281 23% -563 -49 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande 8.165 6.422 27% 1.781 1.449 23% poster1) Marginal, % 6,1 4,7 5,8 4,5 Resultat efter 7.545 5.215 45% -559 -238 finansiella poster Nettoresultat per 15:60 11:35 37% -2:80 -0:85 aktie, kr Nettoresultat per aktie exkl. 16:90 11:10 52% 3:80 2:80 34% jämförelsestörande poster, kr1) Avkastning på eget 17,2 13,2 kapital, % Avkastning på 22,1 15,0 nettotillgångar, % Värdeskapande 3.461 262 3.199 741 33 708 1) Jämförelsestörande poster uppgår till -434 Mkr (-141) för 2002 och - 2.344 Mkr (-1.498) för det fjärde kvartalet. · Ökningen av rörelseresultatet kan främst hänföras till Konsumentprodukter i Nordamerika · Fortsatt förbättring av resultat och marginal för Konsumentprodukter i Europa · Markant resultatnedgång för Konsumentprodukter i övriga världen · Stark förbättring av kassaflöde och skuldsättningsgrad · Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 6:00 kr (4:50) · Styrelsen föreslår nytt återköpsprogram och indragning av tidigare återköpta aktier ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar