Bokslutsrapport 2006

Stockholm den 14 februari 2007

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 3,1% till 103 848 Mkr (100 701) och periodens resultat uppgick till 2 648 Mkr (-142), motsvarande 9,17 kr (-0,49) per aktie

• Rörelseresultatet uppgick till 4 033 Mkr (1 044). Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 13,7% till 4 575 Mkr (4 024)

• Rörelseresultatet förbättrades för alla affärsområden

• Starkt fjärde kvartal för vitvaror i Europa

• Stabil resultatnivå och marginal för vitvaror i Nordamerika

• Väsentlig förbättring av resultatet för Professionella produkter

• Stark utveckling för dammsugare i alla regioner

• Ökade investeringar i produktutveckling och varumärkesbyggande

• Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kr (7,50) per aktie

• Utdelningsnivån återspeglar att Husqvarna AB inte längre ingår i koncernen och att
5,6 miljarder utskiftats till aktieägarna genom ett inlösenförfarandeOm oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar