Bokslutsrapport 2010

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 27 556 Mkr (28 215) och periodens resultat till 677 Mkr (664), vilket motsvarar 2,38 kr (2,34) per aktie.

• I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,6%.

• Stark tillväxt i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet kompenserade för lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.

• Rörelseresultatet uppgick till 1 714 Mkr (2 023), motsvarande en marginal på 6,2% (7,2) exklusive jämförelsestörande poster.

• Starka resultat i Asien/Stillahavsområdet, Latinamerika och för Professionella Produkter.

• Rörelseresultatet i Nordamerika och Europa minskade till följd av högre kostna­der för råmaterial och lägre försäljningspriser.

Sammanfattning av helåret 2010

• Electrolux visade ett rekordresultat och uppnådde målet på en rörelsemarginal om 6% för helåret 2010 exklusive jämförelsestörande poster.

• Alla affärsområden överträffade föregående års resultat.

• Förbättringar av produktmixen och kostnadsbesparingar motverkade ökade kostnader för råmaterial och prispress på marknaden.

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 på 6,50 kr (4,00) per aktie.

• Styrelsen föreslår ett nytt återköpsmandat av egna aktier.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 2 februari 2011 klockan 16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör och chef för Global Operations inom Vitvaror Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens fjärde kvartal och helåret 2010 kom­mer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida
http://www.electrolux.com/webcast1  

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar