Delårsrapport januari – juni 2012

Sammanfattning av andra kvartalet 2012

• Nettoomsättningen uppgick till 27 763 Mkr (24 143) och periodens resultat till 763 Mkr (561), vilket motsvarar 2,67 kr (1,97) per aktie.

• Nettoomsättningen förbättrades med 15%, varav 5,8% avsåg organisk tillväxt, 5,6% förvärv och 3,6% förändringar av valutakurser.

• Stark organisk tillväxt, framförallt i Latinamerika och Asien, bidrog till den positiva utvecklingen av nettoomsättningen.

• Verksamheten i Europa tog marknadsandelar inom alla produktkategorier inom vitvaror.

• Rörelseresultatet förbättrades till 1 150 Mkr (745), motsvarande en marginal på 4,1% (3,1).

• Högre försäljningspriser i Nordamerika hade en positiv påverkan på rörelseresultatet.

• Förbättringar av volym, pris och mix bidrog positivt till resultatet i Latinamerika.

• Högre kostnader för råmaterial fortsatte att påverka resultatet negativt, men i lägre grad än under tidigare kvartal. De ökade kostnaderna har motverkats av effektiviseringar.

• Starkt kassaflöde under kvartalet.

 
Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 19 juli 2012 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens andra kvartal 2012 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/interim-report-webcast

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Taggar:

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar