Dom i mål om pensionsförpliktelser i USA

Dom i mål om pensionsförpliktelser i USA I augusti 1999 överklagade Electrolux amerikanska dotterbolag White Consolidated Industries Inc. (WCI), en dom i ett mål om pensionsförpliktelser vid en lokal domstol i Pennsylvania, USA. Den lokala domstolens beslut fastställdes den 15 juni i högre instans (U.S. Court of Appeals for the Third Circuit). WCI har ännu inte beslutat om man ska överklaga ytterligare. Redan i tredje kvartalet 1999 gjorde Electrolux, i enlighet med god redovisningssed, en icke likviditets-påverkande reservering under tredje kvartalet på 225 miljoner USD (1.841 Mkr) före skatt, motsvarande 140 miljoner USD (1.141 Mkr) efter skatt. Storleken av underskottet i pensionsförpliktelserna är föremål för en separat administrativ utredning, som fortfarande pågår. Käranden i målet, the Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), är ett statligt amerikanskt organ med uppgift att säkerställa betalning av pensioner. Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner för kök, rengöring och skogs- och trädgårdsskötsel, såsom kylskåp, tvättmaskiner, spisar, dammsugare, motorsågar, gräsklippare samt trädgårdstraktorer. Försäljningen 1999 uppgick till SEK 120 miljarder, och antalet anställda var 93.000. Varje år köper kunder i mer än 150 länder över 55 miljoner produkter från Electroluxkoncernen, för både konsumentbruk och professionell användning. I Electrolux-koncernen ingår ledande varumärken som AEG, Zanussi, Frigidaire, Kelvinator och Husqvarna. Electrolux Pressjour har 08-657 65 07. För att ändra eller säga upp denna faxtjänst, vänligen sänd hela detta dokument, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till faxnummer 08-738 74 61, med uppgift om vad som ska ändras. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar