Electrlux återköp av egna aktier

Electrolux återköper egna aktier Electrolux har idag i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman fattat beslut om återköp av egna aktier. Avsikten är att under tiden fram till nästa bolagsstämma förvärva upp till 10% av det totala antalet aktier. Förvärv kommer att ske med beaktande av målsättningen att koncernens skuldsättningsgrad inte ska överstiga 0,80. Syftet är bl a att fortlöpande kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde eller i samband med finansieringen av eventuella företagsförvärv och koncernens optionsprogram. Förvärv kommer att ske på börser där Electrolux-aktien är noterad och till vid förvärvstillfället gällande marknadspris. Återköp av 10 % av aktierna beräknat på sista betalkurs 161 kr den 23 maj 2000, skulle för 1999 ha inneburit att nettoresultatet per aktie ökat med cirka 6% och avkastningen på eget kapital stigit från 17% till drygt 21%. Mer information För ytterligare information, kontakta Gösta Bonde, Deputy Group Treasurer, telefon 08-738 61 62 eller Åsa Mattsson Stenqvist, Vice President Investor Relations, telefon 08-738 64 94. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07. Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner för kök, rengöring och skogs- och trädgårdsskötsel, såsom kylskåp, tvättmaskiner, spisar, dammsugare, motorsågar, gräsklippare samt trädgårdstraktorer. Försäljningen 1999 uppgick till SEK 120 miljarder, och antalet anställda var 93.000. Varje år köper kunder i mer än 150 länder över 55 miljoner produkter från Electroluxkoncernen, för både konsumentbruk och professionell användning. I Electrolux-koncernen ingår ledande varumärken som AEG, Zanussi, Frigidaire, Kelvinator och Husqvarna. För att ändra eller säga upp denna faxtjänst, vänligen sänd hela detta dokument, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till faxnummer 08-738 74 61, med uppgift om vad som ska ändras. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar