Electrolux bokslutsrapport 2017

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 4,0%, förvärv och avyttringar bidrog med 1,4% medan negativa valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 4,7%.
  • Rörelseresultatet förbättrades till 1 969 Mkr (1 616) och marginalen ökade till 6,1% (5,0).
  • Fyra affärsområden redovisade en rörelsemarginal på över 8%.
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 2,1 Mdr kr (2,6).
  • Periodens resultat ökade till 1 930 Mkr (1 272) och resultat per aktie uppgick till 6,72 kr (4,43.)
  • Skattesatsen, som uppgick till -1,3% (-2,2), påverkades positivt av omvärderingar av uppskjutna skattefordringar.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 8,30 kr (7,50) per aktie som kommer att utbetalas i två delar.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 31 januari kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon. 

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+ 46 (0) 8 505 564 74, Sverige

+44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa

+1 855 753 2230, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q4-2017

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations 070-590 80 72  

Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari kl. 0800 CET.

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. Under 2017 hade Electrolux en omsättning på 122 miljarder kronor och cirka 56 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar