Electrolux delårsrapport januari – september 2017

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 309 Mkr (30 852).
  • Den organiska försäljningen minskade med 3,2%, negativa valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 3,2%  medan förvärv och avyttringar bidrog med 1,4%.
  • Rörelseresultatet förbättrades till 1 960 Mkr (1 826), motsvarande en marginal på 6,7 % (5,9).
  • Rörelsemarginalen förbättrades för flertalet affärsområden och fyra affärsområden redovisade en marginal på över 7%.
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 2,3 Mdr (3,0).
  • Periodens resultat ökade till 1 424 Mkr (1 267), vilket motsvarar ett resultat på 4,96 kr (4,41) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 27 oktober kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon. 

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+ 46 (0) 8 505 564 74, Sverige

+44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa

+1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q3-2017

För mer information kontakta:

Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 0800 CET.

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. Under 2016 hade Electrolux en omsättning på 121 miljarder kronor och cirka 55 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar