• news.cision.com/
  • Electrolux/
  • Electrolux fyller 100 - presenterar handlingsplan för hållbarhet i vardagslivet och förlänger finansiering av Food Foundation

Electrolux fyller 100 - presenterar handlingsplan för hållbarhet i vardagslivet och förlänger finansiering av Food Foundation

Report this content

Electrolux lanserar idag Better Living Program, en plan att tills 2030 göra det lättare för konsumenter runtom i världen att agera hållbart i vardagslivet. Med nya mål som fokuserar på hållbart ätande, klädvård och en bättre hemmiljö så breddar Electrolux sitt åtagande inom hållbarhet och satsar på att bidra positivt till några av världens stora utmaningar.

”Vi på Electrolux är mycket stolta över hur våra produkter har bidragit till ett bättre vardagsliv för miljontals människor under de senaste 100 åren. Samtidigt innebär våra vardagsvanor en stor utmaning för en mer hållbar framtid. Electrolux har genom sin ställning som global ledare inom vitvaror en enorm möjlighet att undanröja vissa av de hinder som bromsar konsumenter och branschen från att agera hållbart”, säger Jonas Samuelson, VD på Electrolux. ”Det är därför vi nu lanserar Better Living Program. Det blir en att-göra-lista som sätter agendan för vårt bolag globalt. Allt vi gör, från produkt- och affärsutveckling till hur vi kommunicerar med konsumenter kommer att påverkas av det här”.

Electrolux sätter fyra nya 2030-mål. De är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och integrerade med Electrolux övergripande hållbarhetsstrategi:

  •  Gör hållbart ätande till förstahandsvalet
  •  Få kläder att hålla dubbelt så länge med hälften så stor miljöpåverkan
  •  Håll hem fria från skadliga allergener och föroreningar
  •  Gör vår verksamhet cirkulär och klimatneutral

Den första åtgärden inom ramen för Better Living Program är att årligen finansiera stiftelsen Electrolux Food Foundation till och med 2030, med en förväntad totalsumma om 100 miljoner kronor. Den ytterligare finansieringen kommer att bidra till mer hållbart ätande tack vare stiftelsens stöd till olika initiativ från anställda och partners. Exempelvis avser Food Foundation att tills 2030 nå minst 300 000 människor genom utbildningar för barn och kurser riktade till arbetslösa och till professionella kockar. Stiftelsen kommer även att stödja miljontals människor i nöd genom globala och lokala initiativ samt partners.

Genom Better Living Program ska Electrolux driva och uppmärksamma minst 100 initiativ som på ett betydande och direkt sätt bidrar till 2030-målen. Dessa initiativ, som kan ske både inom ramen för företagets dagliga verksamhet såväl som genom externa partnerskap och spjutspetsprojekt, kommer kontinuerligt att presenteras på www.betterlivingprogram.com.

Breddar synen på hållbarhet

Lanseringen av Better Living Program sker i samband med Electrolux 100-årsdag den 29 augusti. Den innebär att Electrolux – som rankats som branschledande inom hållbarhet av flera oberoende organisationer – nu tar ett ännu mer omfattande grepp kring hållbarhet.

Electrolux hållbarhetsarbete har i första hand fokuserat på företagets verksamhet och leveranskedja (som står för ungefär 15% av dess klimatpåverkan) samt på energiförbrukningen i produkterna (som står för 85%). Dessa förblir centrala fokusområden. Tillsammans med målet att göra verksamheten cirkulär och klimatneutral, innebär detta att Electrolux fortsätter sitt ambitiösa arbete med att hantera företagets direkta och indirekta miljöpåverkan.

”Nu, genom Better Living Program, vill vi också vara pådrivande för positiv förändring inom de sammanhang där våra produkter används. Det är visserligen mer komplext att mäta, men ändå uppenbart att hur vi alla exempelvis förvarar och lagar mat eller tar hand om våra kläder har en mycket stor miljöpåverkan”, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux. ”Med programmets mål så stärker vi Electrolux ambition att utveckla lösningar som bidrar till hållbara beslut i vardagen. Vi vill också interagera med konsumenter på ett djupare sätt för att kunna inspirera och informera.”

Detta nya åtagande kommer att återspeglas i en uppdaterad version av Electrolux fullständiga hållbarhetsramverk, som ska presenteras senare i år tillsammans med nya mål kring andra relevanta hållbarhetsfrågor, såsom ökad användning av återvunna material.

Ny konsumentundersökning och vetenskap validerar målen

Att de nya 2030-målen inom Better Living Program är relevanta för konsumenter har bekräftats genom en nyligen genomförd undersökning – Better Living Report – som Electrolux beställt för att utforska vad konsumenter har för attityd och utmaningar när det gäller att göra hållbara val i vardagslivet.

Gör hållbart ätande till förstahandsvalet

Omkring 30 procent av världens klimatutsläpp kommer ifrån produktion av mat, och en tredjedel av all mat som produceras slängs. Electrolux ska därför verka för att underlätta för konsumenter att förvara, laga och äta mat på ett sätt som är bra både för människor och för planeten. Och trots att merparten av matindustrins utsläpp av växthusgaser kommer ifrån djurhållning så ser bara 1 av 5 konsumenter vikten av mer vegetarisk föda för att äta mer hållbart, visade undersökningen.

Insatser för detta mål kommer innebära att Electrolux höjer takten i utvecklingen av lösningar för matförvaring som minskar matsvinn. Företaget ska också utveckla matlagningslösningar som gör det både lättare och roligare att fatta hållbara beslut kring mat.

Få kläder att hålla dubbelt så länge med hälften så stor miljöpåverkan 

Klädindustrin är en annan bransch med stor klimatpåverkan, men tar man hand om kläder för att öka deras livslängd minskar de relaterade utsläppen väsentligt. Och trots att 7 av 10 konsumenter vet att detta är centralt för hållbarhet så tvättar bara 3 av 10 på lägre temperaturer eller mindre ofta.

Insatser för detta mål kommer innebära att Electrolux fortsätter förbättra teknologi för klädvård som förlänger klädernas livslängd och minskar vatten- och energiförbrukningen. Företaget kommer också jobba med intressenter inom exempelvis mode- och tvättmedelsbranschen för att driva på innovation och inspirera konsumenter att tvätta mer hållbart.

Håll hem fria från skadliga allergener och föroreningar

Luftföroreningar inomhus kan vara så mycket som fem gånger högre än utomhus, och är ett stort hälsoproblem enligt världshälsoorganisationen WHO. Men trots att 8 av 10 konsumenter tycker att kvaliteten på inomhusluft är en viktig fråga så känner hälften av dessa att de saknar medel för att göra något åt saken, visade Better Living Report.

Insatser för detta mål kommer innebära att Electrolux höjer takten i utvecklingen av sofistikerade lösningar för luft och inomhusklimat, som optimerar inomhusmiljön. En annan möjlighet är att utforska nya modeller för ägande som underlättar för fler konsumenter att förbättra sin hemmiljö.

Gör vår verksamhet cirkulär och klimatneutral

Hållbarhet har varit en central del av Electrolux strategi i många år. Det nya målet innebär att företaget åtar sig att ha noll koldioxidutsläpp från sina fabriker runtom i världen. Det innebär också att cirkularitet ska vara en parameter i allt vi gör. Med detta som mål ska Electrolux fokusera på att utveckla cirkulära affärsmodeller och designa produkter som förbättrar resurseffektiviteten i stort.

Insatser för detta mål innebär att Electrolux väsentligt kommer att öka användningen av förnybar energi, exempelvis genom att installera solpaneler vid sina anläggningar. Andra möjligheter för att bli mer cirkulära är att satsa på noll avfall (zero waste to landfill) i fabrikerna och ett projekt med målet att utveckla en konceptdammsugare som är helt återvunnen och återvinningsbar.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. Under 2018 hade Electrolux en omsättning på 124 miljarder kronor och cirka 54 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar