Rapport för första halvåret 2003

RAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2003 Stockholm den 17 juli 2003 · Bättre resultat för Konsumentprodukter i Europa trots ett besvärligt marknadsläge · Fortsatt god försäljningstillväxt och högre resultat för Konsumentprodukter i Nordamerika i lokal valuta · Negativ påverkan med 600 Mkr på rörelse- resultatet av förändrade valutakurser · Avtal träffat om försäljning av kompressor- verksamheten Rapporten har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Electrolux har i denna rapport tillämpat de redovisningsprinciper som anges i not 1 i årsredovisningen för 2002. Telefonkonferens och presentationsmaterial En telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2003 klockan 15.00 (CET) med VD och koncernchef Hans Stråberg. En presentation av koncernens halvårsresultat för 2003 finns tillgänglig på www.electrolux.com/webcast1. Ekonomiska rapporter under 2003 Rapport 3:e kvartalet 21 oktober För mer information Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar