RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2003

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2003 Stockholm, 22 april 2003 Belopp i Mkr, Första Första Förändring om ej annat angivits kvartalet kvartalet 2003 2002 Nettoomsättning 32.062 33.580 -4,5% Rörelseresultat 1) 1.798 3.791 -52,6% Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 1.798 1.906 -5,7% Marginal, % 5,6 5,7 Resultat efter finansiella poster 1) 1.798 3.682 -51,2% Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster 1.798 1.797 +0,1% Marginal, % 5,6 5,4 Nettoresultat per aktie, kr2) 3:95 9:00 -56,1% Nettoresultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, kr1) 2) 3:95 3:75 +5,3% Värdeskapande exkl. jämförelsestörande poster 731 609 +122 Avkastning på eget kapital, % 17,8 39,6 Avkastning på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % 17,8 16,4 1) Jämförelsestörande poster på 1.885 Mkr ingår i resultatet för 2002, se sid 2. 2) Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier efter återköp, som uppgick till 316,2 miljoner (329,6). * Bättre rörelseresultat för Konsumentprodukter i Europa * Fortsatt positiv trend i försäljning och resultat för vitvaror i Nordamerika i lokal valuta * Betydande försämring av resultatet för Konsumentprodukter utanför Europa och Nordamerika * Ändrade utsikter för helåret Stockholm den 22 april 2003 Hans Stråberg VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00790/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00790/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar