Eleda Group har förvärvat Västkustens Anläggnings AB

Eleda Group har förvärvat samtliga aktier i Västkustens Anläggnings AB (VK.AB), som erbjuder komplexa VA-entreprenader samt diverse mark- och anläggningsarbeten. Bolaget, som är baserat i Mölndal och aktivt i Göteborgsområdet, kommer att utgöra ett dotterbolag till Eleda Groups regionbolag Mark & Energibyggarna. VK.ABs nuvarande VD Bo Eriksson fortsätter i sin roll framöver, samt är nu delägare i Eleda Group.  

”VK.AB är en stark lokal aktör på den växande lokala Göteborgsmarknaden. Bolaget har uppvisat en stabil och växande omsättningsnivå med god lönsamhet och stark kassagenerering. VK.AB kommer att tillföra koncernen specialistkompetens inom bland annat komplexa VA-arbeten. Förvärvet innebär att Mark & Energibyggarna kommer att bredda sitt tjänsteutbud med VK.ABs djupa kompetens, samtidigt som vi kan dela operativa resurser”, säger Johan Halvardsson, koncernchef Eleda Group och VD Mark & Energibyggarna.

VK.AB har sitt huvudkontor i Mölndal med verksamhet främst i Göteborgsområdet. Bolaget utför komplexa VA-entreprenader samt diverse mark- och anläggningsarbeten. Under 2018 omsatte bolaget drygt 80 miljoner kronor och hade ett 20-tal medarbetare. Bolaget har långa relationer med ramavtalskunder med bland annat olika förvaltningar inom Göteborgs stad.

”Vår verksamhet har utvecklats mycket positivt de senaste åren och att bli en del av Mark & Energibyggarna känns som ett naturligt nästa steg i VK.ABs utveckling. Genom att bli en del av en större koncern kommer vi kunna dra fördelar av bland annat Eledas processer och system vilket ger oss goda förutsättningar för skalbarhet och fortsatt lönsam tillväxt”, säger Bo Eriksson, VD för VK.AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Halvardsson, Koncernchef Eleda Group och VD Mark & Energibyggarna
johan.halvardsson@eleda.se, mobil 070 545 95 01

Tobias Andersson, Förvärvs- och affärsutvecklingschef Eleda Group
tobias.andersson@eleda.se, mobil 072 230 87 10

Om Eleda
Eleda Group är en expansiv koncern med fokus på anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur. Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i södra och västra Sverige, för närvarande Akeab, KEWAB samt Mark & Energibyggarna som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen präglas av en stark entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier med målet att vara en ledande aktör på sin respektive regionala marknad. Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 800 medarbetare och en omsättning om 2,5 miljarder kronor under 2018. Eleda Group ägs av Triton och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen.

Om oss

Eleda Group är en expansiv koncern med fokus på anläggnings-, entreprenad- och servicetjänster inom infrastruktur. Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i södra och västra Sverige, för närvarande Akeab, KEWAB samt Mark & Energibyggarna som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen präglas av en stark entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier med målet att vara en ledande aktör på sin respektive regionala marknad. Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 800 medarbetare och en omsättning om 2,5 miljarder kronor under 2018. Eleda Group ägs av Triton och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar