Eleda Infra Services Group förvärvar tre bolag i Södra Sverige

Report this content

Eleda Infra Services Group ("Eleda") har ingått avtal om förvärv av Gatu och Väg Väst AB (”GVV”), Göteborg Mark
och Betong Entreprenad AB (”GMB”) samt FASAB Mark AB (”Fasab”). Respektive bolags ledningsgrupp kommer
att fortsätta i sina respektive operativa roller och bli delägare i Eleda. Efter förvärven förväntas Eledas totala
omsättning uppgå till knappt 9 miljarder kronor.

GVV, som är baserat i Gunnilse och i huvudsak verksamma i sydvästra Sverige, har etablerat en position som ett
ledande företag på marknaden för betongunderhållsarbeten och omsätter omkring 240 miljoner på årsbasis.

 

GMB är ett väletablerat företag inom mark- och betongentreprenader som agerar på uppdrag av såväl offentliga
som privata beställare i den expansiva Göteborgsregionen och omsätter omkring 220 miljoner.

Fasab är en lokalt ledande leverantör av infrastrukturtjänster i Norra Skåne med fokus på anläggningsarbeten på
uppdrag av offentliga beställare via ramavtal och omsätter omkring 300 miljoner på årsbasis.

"GVV, GMB och Fasab är tre lönsamma och växande bolag med starka kundrelationer och hög kompetens inom
sina respektive marknadsområden. Förvärven innebär att Eledas position som det ledande infrastrukturföretaget i
Norden förstärks ytterligare"
, säger Johan Halvardsson, koncernchef på Eleda.

 

För GVV känns Eleda som rätt bolag och jag är övertygad om att affären kommer gagna bolagets fortsatta
utveckling och säkerställa stabilitet inför framtiden.”
, Säger Per Svensson VD för GVV.

 

För GMBs framtid och utveckling är Eleda rätt bolag. Ett bolag med entreprenörsanda där jag är övertygad om
att GMB som företag och dess personal kommer bidra till en fortsatt god utveckling.”
, Säger Jim Ekstrand VD för
GMB.

”Vi har under de senaste åren utvecklats mycket positivt och expanderat vår verksamhet. Ett naturligt nästa steg
är därför att bli en del av Eleda. Jag är övertygad om att vår erfarenhet inom anläggning kommer vara ett
tillskott för att bredda koncerners geografiska närvaro i Norra Skåne med omnejd
”, säger Stefan Andersson VD
för Fasab.

 

Förvärven av GVV och Fasab är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Johan Halvardsson, CEO, Eleda, +46 70 545 95 01
Emilie Condrup Masior, Head of Communications and ESG, Eleda, +46 70 828 04 66
Tobias Andersson, Head of M&A, Eleda, +46 72 230 87 10

Om Eleda Infra Services Group
Eleda är en expansiv koncern med fokus på små till medelstora projekt inom anläggnings- och
entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster
för offentliga och privata kunder. Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i södra och mellersta
Sverige, för närvarande Akeab, Mark & Energibyggarna, Salboheds Bygg & Anläggningstjänst, JVAB, Craftor samt
One Nordic som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen präglas av en stark
entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier med målet att vara en ledande
aktör på sin respektive regionala marknad. Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 2 300
medarbetare och en omsättning om knappt 8 miljarder kronor 2020. Eleda Group ägs av Altor och en bred grupp
nyckelpersoner i koncernen
För ytterligare information vänligen besök www.eleda.se

 

Om Gatu och Väg Väst AB
Idag har företaget ca 70 medarbetare och kontor såväl i Göteborg som i Halmstad. Företagets
verksamhetsområde är Götaland med tyngdpunkt på sydvästra Sverige. GVV bedriver entreprenadverksamhet
inom anläggningssektorn. GVV är idag ett ledande företag inom betongunderhållsarbeten på broar, kraftverk,
hamnanläggningar, parkeringsdäck samt andra konstruktioner.
För ytterligare information vänligen besök www.gvv.se

Om Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB
GMB utför mark- och betongentreprenader i Göteborg med omnejd och agerar både som huvudentreprenör i
upphandlingar från kommuner och privata beställare samt som underentreprenör till andra byggentreprenörer.
Verksamheten bedrivs från strategiskt belägna lokaler på Hisingen i Göteborg och bolaget har i dagsläget ett 30-
tal medarbetare.
För ytterligare information vänligen besök www.gmbe.se

Om FASAB Mark AB
FASAB Mark AB har 65 medarbetare, är baserat i Hässleholm och har i dagsläget Norra Skåne med omnejd som
verksamhetsområde. Bolaget agerar på uppdrag av såväl offentliga som privata beställare och utför alla typer av
mark och anläggningsarbeten med tonvikt på väg och mark, fjärrvärme samt vatten och avlopp.
För ytterligare information vänligen besök www.fasab.se/mark

 

Om Altor
Altors fonder har sedan starten rest ett utfäst kapital på EUR 8,3 miljarder. Fonderna har hittills investerat mer än
EUR 4,2 miljarder i fler än 60 företag. Investeringar har primärt gjorts i medelstora nordiska företag med fokus på
att skapa värde genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns
Dustin, Byggmax, Piab, Aalborg Industries, Trioplast, SATS och RevolutionRace.
För ytterligare information, besök www.altor.com
 

Prenumerera

Dokument & länkar