CANCERKLINIK INSTALLERAR ELEKTA INTELLIMAX® FÖR MAXIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH PRESTANDA

CANCERKLINIK INSTALLERAR ELEKTA INTELLIMAX® FÖR MAXIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH PRESTANDA PRESSMEDDELANDE Stockholm den 2 augusti 2004 Elekta IntelliMax®, det nya proaktiva Intelligent Device Management (IDM)-systemet från Elekta, är nu i drift tillsammans med Elektas linjäracceleratorer vid Leeds Teaching Hospitals NHS Trust i Storbritannien. Detta revolutionerande IDM-system skapar en kontinuerlig och säker, internetbaserad dialog mellan Elekta Synergy®, eller Elekta Precise Treatment System®, och Elektas servicecenter, vilket skapar maximal tillgänglighet och prestanda för kliniken. Elekta IntelliMax® adresserar direkt tre centrala utmaningar inom sjukvårdssektorn: Att minska driftskostnaderna, att förbättra kundservicen och att öka den genomsnittliga användningen av utrustningen. Tomas Puusepp, Elektas Executive Vice President - Sales, Marketing & Service, menar att den nya produktens namn är mycket passande. "Elekta IntelliMax® ger en intelligent kontroll och diagnos av Elektas digitala linjäracceleratorer och gör det möjligt för vår servicepersonal att proaktivt utföra och planera underhåll. Elekta IntelliMax® tillför Intelligent Device Management till våra renommerade behandlingsplattsformar, och skapar på så sätt verkligt pålitliga och kostnadseffektiva system." Elekta är den första och enda försäljaren av strålbehandlingsutrustning som erbjuder linjäracceleratorer med fullständigt digitaliserad styrning. Elekta är dessutom först med att använda digital, intelligent utrustning för att aktivt kontrollera, styra och underhålla denna utrustning i syfte att skapa smidigare patientgenomströmning. "En linjäraccelerator från Elekta kan berätta saker som ingen annan linjäraccelerator kan, eftersom den är helt digital. Och nu, med den här IDM-lösningen, kan Elektas linjäraccelerator - det vill säga hela utrustningen, inte bara enskilda system - rapportera omfattande data, vilket möjliggör en helt oöverträffad, framsynt problemhantering," tillägger Puusepp. Elekta IntelliMax® använder den senaste teknologin inom Intelligent Device Management, vilken samverkar med de digitala styrsystemen i själva utrustningen. Det innebär att rutinmässiga underhållskontroller numera kan genomföras med god framförhållning, vilket minskar behovet av inspektioner på plats och avbrott för service. För att ta ett exempel; linjäracceleratorer utrustade med Elekta IntelliMax® genomför var 15:e sekund en automatisk systemkontroll. Resultatet rapporteras automatiskt och säkert till Elektas servicecenter (godkänt enligt HIPAA och 21 CFR, del 11). Med hjälp av denna kontinuerliga kontroll, styrning och underhåll kan utrustningens effektivitet och användning förbättras avsevärt. De tjänster som installeras med Elekta IntelliMax® inkluderar: a) Connect, vilket är den grundläggande intelligenta kommunikations- och fjärrstyrningsmodul som åstadkommer en säker, kontrollerad, fjärrstyrd användning, liksom skräddarsydda handhavanderåd, b) Optimeringstjänster, för skräddarsydd rapportgenerering och förenklad QA-hantering, c) Prestandatjänster, för att effektivisera planerat underhåll, och d) Mjukvaruhanteringstjänster, för säkra och spårbara nedladdningar och installationer av mjukvara. "Genom introduktionen av Elekta IntelliMax® tar Elekta täten i kampen för att öka precisionen och tillgängligheten inom leveransen av radioterapi. Detta sker genom att minska, eller t o m avskaffa behovet av att ta utrustning ur bruk för kalibrering och felkorrigeringar," säger Bill Yaeger, Vice President, Global Customer Service & After Sales, vid Elekta. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com Göran Sommar, Director, After Sales Tel: 0708-725400, E-mail: goran.sommar@elekta.com Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/02/20040802BIT20500/wkr0001.pdf PDF-version

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar