Elekta - Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2004/05

• Resultatet efter skatter ökade med 43 procent till 114 (80) Mkr. Vinst per aktie före utspädning ökade till 3,65 (2,45) kr och efter utspädning till 3,65 (2,42) kr. • Rörelseresultatet ökade med 55 procent till 166 (107) Mkr och rörelsemarginalen till 11 (8) procent. Rörelseresultatet för andra kvartalet förbättrades till 91 (54) Mkr. • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -10 (8) Mkr. • Orderingången uppgick till 1 515 (1 518) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakur-ser ökade orderingången med 2 procent. Orderingången under andra kvartalet för-bättrades med 21% och uppgick till 827 (683) Mkr. • Orderstocken ligger på en fortsatt hög nivå och uppgick den 31 oktober 2004 till 2 666 Mkr jämfört med 2 728 Mkr den 30 april 2004. • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 466 (1 321) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 14 procent. För den fullständiga rapporten, vänligen se bifogad PDF-fil.

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar