Elekta bidrar till uppbyggnaden av avancerad sjukvård i Irak

ELEKTA BIDRAR TILL UPPBYGGNADEN AV AVANCERAD SJUKVÅRD I IRAK Genom Förenta Nationernas oil-for-food program, vilket också varit en del av återuppbyggnaden av Irak, har Elekta uppdragits att leverera kompletta system för minimalinvasiv stereotaktisk och funktionell neurokirurgi. Systemen ska installeras på sjukhus i olika delar av Irak. Leveransen, som skeppades i oktober och har ett värde på cirka EUR 4,3 miljoner, omfattar också utbildning utanför Irak av neurokirurger och serviceingenjörer. Elektas system kommer att användas för såväl rutinmässig som avancerad minimalinvasiv kirurgi i hjärnan. Varje system innefattar Leksell Stereotactic System®, ett tredimensionellt lokaliserings- och referenssystem som ger extremt hög precision vid diagnos och behandling av bl a djupt liggande hjärntumörer och funktionella sjukdomar. I systemen ingår också Leksell SurgiPlan®, ett avancerat datorbaserat planeringsprogram som gör det möjligt för kirurgen att på förhand planera och simulera behandlingen. Dessutom ingår instrument för biopsi och avlägsning av blödningar i hjärnan samt generatorer för stimulering och lesionering vid behandling av funktionella och andra sjukdomar i hjärnan. - Elekta har ett pågående långsiktigt åtagande att bidra till utvecklingen av hälsovården i Mellanöstern och att ytterligare sprida de skonsamma behandlingsmetoder som möjliggörs med Elektas produkter, säger Lena Höglund, Elektas försäljningschef för stereotaxi i Europa och Mellanöstern. Den irakiska sjukvården befinner sig nu i en fas av snabb återuppbyggnad. Med Elektas utrustning kan nu många fler irakiska patienter få såväl rutinmässig som avancerad minimalinvasiv hjärnkirurgisk behandling, vilken är betydligt mindre riskfylld än alternativet öppen hjärnkirurgi. Leksell Stereotactic System(TM), som också är en viktig komponent i strålkniven, Leksell Gamma Knife®, används idag av mer än 1 000 sjukhus över hela världen och är den ledande utrustningen för minimalinvasiv hjärnkirurgi. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Elekta: Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar