Elekta erhåller domslut i första instans i patenttvist

Elekta erhåller domslut i första instans i patenttvist Stockholm den 12 september 2002 Som tidigare meddelats har en jury i första instans i United States District Court for the Southern District of California beslutat att ålägga vissa bolag inom Elektakoncernen att betala skadestånd för patentintrång. Domaren i målet har nu fastställt skadeståndsbeloppet inklusive ersättning för rättegångskostnader och övriga kostnader till totalt c:a MUSD 25. Elekta och bolagets juridiska ombud i målet anser inte Elekta skyldigt till patentintrång och är av uppfattningen att beslutet är felaktigt på flera grunder. Elekta avser därför att överklaga domen till högre instans samt att med alla legala medel kraftfullt försvara bolagets och aktieägarnas intressen. Elektas uppfattning, vilken understöds av juridiska ombud i målet, är att Elekta vid överklagandet har ett starkt försvar. Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbestrålning av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/12/20040826BIT21550/wkr0001.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar