ELEKTA FÅR BESTÄLLNINGAR PÅ LEKSELL GAMMA KNIFE PÅ TOTALT 123 MILJONER KRONOR

ELEKTA FÅR BESTÄLLNINGAR PÅ LEKSELL GAMMA KNIFE PÅ TOTALT 123 MILJONER KRONOR Elekta har under räkenskapsårets tredje kvartal tecknat avtal om leverans av Leksell Gamma Knife(R) utrustning till USA, Europa, Asien och Japan. Avtalen omfattar leverans av strålknivsutrustning och uppgradering av befintliga installationer. Det totala ordervärdet är cirka 123 miljoner kronor. Leveranserna är planerade för verksamhetsåret 2003/04. "Vi är mycket nöjda med det fortsatta intresset från nya marknader för Leksell Gamma Knife," säger Tomas Puusepp, ansvarig för Elektas globala försäljning, marknadsföring och service. "Elektas totala orderingång hittills under verksamhetsåret är tillfredsställande. Ordervärden i svenska kronor påverkas emellertid för närvarande främst av försvagningen av US dollarn gentemot den svenska kronan. Orderingången räknat i lokala valutor ligger dock väl i linje med vårt tillväxtmål om 10-15 procent per år," avslutar Tomas Puusepp. ***** Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20040827BIT20990/wkr0001.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar