Elekta får beställningar på Leksell Gamma Knife på totalt 155 miljoner kronor

Elekta får beställningar på Leksell Gamma Knife på totalt 155 miljoner kronor Elekta har tecknat avtal om leverans av Leksell Gamma Knife® utrustning till Europa, USA, Japan, Asien och Mexico. Avtalen omfattar leverans av strålknivsutrustning samt omladdningar av befintliga installationer. Det totala ordervärdet är ca 155 miljoner kronor. Flertalet av leveranserna kommer att ske under verksamhetsåret 2001/2002. "Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att orderingången av Leksell Gamma Knife® under andra kvartalet, augusti-oktober 2001, fortsatte att vara stark på alla våra marknader", säger Tomas Puusepp, ansvarig för Elektas verksamhet inom minimalt invasiv neurokirurgi. "Jag är mycket nöjd med den ökande tillväxten och intresset för strålknivskirurgi över hela världen och hur positivt den nya generationen av strålkniven, Leksell Gamma Knife® C har mottagits. Elekta fortsätter att erbjuda ett viktigt alternativ till öppen kirurugi med sin icke-invasiva strålkirurgiska metod för behandling av neurologiska sjukdomar i hjärnan", avslutar Tomas Puusepp. I slutet av september 2001 fanns det totalt 158 Leksell Gamma Knife® installerade över hela världen. Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbestrålning av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20040525BIT20800/wkr0006.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar