ELEKTA FÅR BESTÄLLNINGAR PÅ LEKSELL GAMMA KNIFE(R) I USA, JAPAN, KINA, TAIWAN OCH FRANKRIKE PÅ TOTALT 315 MILJONER KRONO

ELEKTA FÅR BESTÄLLNINGAR PÅ LEKSELL GAMMA KNIFE(R) I USA, JAPAN, KINA, TAIWAN OCH FRANKRIKE PÅ TOTALT 315 MILJONER KRONOR Elekta har tecknat avtal om leverans av Leksell Gamma Knife(R) utrustning till USA, Japan, Kina, Taiwan och Frankrike. Avtalen omfattar 11 nya strålknivar samt uppgradering och omladdning av ett flertal befintliga installationer . Avtalen har tecknats under det fjärde kvartalet, februari-april, verksamhetsåret 2002/03. Det sammanlagda ordervärdet är cirka 315 miljoner kronor. Leveranserna är planerade för verksamhetsåren 2003/04 och 2004/05. "Säsongsmässigt är orderingången av Leksell Gamma Knife? alltid stark under vårt fjärde kvartal, så även i år", säger Tomas Puusepp, ansvarig för Elektas försäljning, marknadsföring och service. "Vi är speciellt glada för att Frankrike nu beställt sin andra strålkniv. Den ska installeras i Lille och är den första ordern efter det att de franska hälsovårdsmyndigheterna nu har godkänt strålkirurgibehandling med Leksell Gamma Knife?", avslutar Tomas Puusepp. ***** Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20040827BIT21090/wkr0001.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar