Elekta får FDA-godkännande för Elekta Synergy (TM)

PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 28 oktober 2003 Bilder finns tillgängliga - se nedan! ELEKTA FÅR FDA-GODKÄNNANDE FÖR ELEKTA SYNERGY(TM) Elektas revolutionerade system för strålbehandling av cancer är det första på marknaden som i samma utrustning integrerar tredimensionell högupplöst röntgen och strålbehandling Den amerikanska hälsovårdsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA), meddelade på måndagen den 27 oktober att man lämnat ett så kallat 510(k)-godkännande för Elektas nya system för bildstyrd strålbehandling av cancer (Image Guided Radiation Therapy, IGRT). Detta innebär att Elekta nu kan marknadsföra och sälja Elekta Synergy(TM) även i USA. I Europa finns systemet redan till försäljning, då CE-märkning erhölls i juli 2003. Forskning och utveckling under de senaste fem åren har resulterat i ett nytt banbrytande system som tar hänsyn till två av de allvarligaste och mest svårlösta problemen inom strålterapi, nämligen de inre organens rörelser i kroppen samt exaktheten i den dagliga positioneringen av patienten. Elekta var det första företag som inledde forskning och utveckling kring bildstyrd strålterapi, var först med att ha system i klinisk drift och först med att erbjuda dessa lösningar till marknaden. - I och med introduktionen av Elekta Synergy(TM), tar Elekta en klar ledning i ansträngningarna att utveckla strålbehandling av cancer mot allt högre precision. Genom bildstyrd strålterapi är det möjligt att begränsa eller till och med eliminera problemen med organens rörelser i kroppen samt positioneringen av patienten vid varje behandlingstillfälle, konstaterar Peter J. Gaccione, Vice President, ansvarig för Elektas försäljning av onkologiprodukter i Nordamerika. Elekta Synergy(TM) löser dessa problem genom att integrera tredimensionell högupplöst röntgenteknologi med behandlingsutrustningen. Den rutinmässiga röntgenbildtagningen före behandling kan utföras i behandlingspositionen och omedelbart före själva behandlingen, vilket väsentligt minskar risken för att tumören eller kritiska organ ska ändra position. Och eftersom patienten inte behöver flyttas från en röntgenutrustning (ex. MR, CT) till strålbehandlingsrummet, försvinner problemet med att exakt kunna positionera patienten. Första gången ett system för bildstyrd strålbehandling av cancer användes kliniskt var i juli 2003, då tre patienter behandlades med hjälp av Elekta Synergy(TM) vid det Nederländska Cancerinstitutet (NKI) vid Antoni van Leeuwenhoek-sjukhuset i Amsterdam. Förutom vid NKI, finns ytterligare forskningsinstallationer av Elekta Synergy(TM) vid tre ledande cancerkliniker i Storbritannien, Kanada och USA. Kliniska data som presenterats vid den nyligen avslutade ASTRO- kongressen i USA och tidigare vid den Europeiska motsvarigheten ESTRO, visar den stora potential som ligger i bildstyrd strålbehandling med Elekta Synergy(TM). Bildtagning i realtid vid behandlingstillfället med högupplöst tredimensionell röntgen integrerad i behandlingsutrustningen kan väsentligt förbättra både bildkvalitet och behandlingens precision (ref:1,2). Volker Stieber, Elektas Executive Vice President - Technology Development & Operations, konstaterade att Elektas nya system lever upp till sitt namn: - Definitionen av synergi är att två eller fler saker samarbetar och att resultatet blir bättre än summan av de enskilda delarna. Elekta Synergy(TM) integrerar en speciellt anpassad bildteknologi med en etablerad behandlingsplattform och skapar ett system där resultatet i sanning är mer värdefullt än vad de enskilda delarna kan åstadkomma var för sig, konstaterar Volker Stieber. Till redaktionen: · För vidare information om Elekta Synergy(TM) och andra produkter från Elekta, vänligen se www.elekta.com · Bilder på Elekta Synergy(TM) finns för nedladdning på www.elekta.com/investors ***** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 08-587 254 00, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Elekta: Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. Referenser: 1. Oldham M, et al. Online volumetric CT-guided radiation therapy. Abstract 101. American Society for Therapeutic Radiology and Oncology Annual Meeting, October 2003. 2. Letourneau D, et al. Implementation of an on-board kilovoltage cone- beam CT imaging system for clinical applications. Abstract 102. American Society for Therapeutic Radiology and Oncology Annual Meeting 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01170/wkr0002.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar