ELEKTA FÖRSTÄRKER SIN LEDANDE STÄLLNING INOM NEUROKIRURGI GENOM FÖRVÄRV AV ETT FÖRETAG VERKSAMT INOM REGISTRERING AV HJÄ

ELEKTA FÖRSTÄRKER SIN LEDANDE STÄLLNING INOM NEUROKIRURGI GENOM FÖRVÄRV AV ETT FÖRETAG VERKSAMT INOM REGISTRERING AV HJÄRNANS FUNKTION Att i realtid på millisekunder registrera nervcellsaktivitet i hjärnan innebär möjligheter att bättre förstå och i förlängningen bättre behandla funktionella sjukdomar i hjärnan såsom epilepsi. Elekta har tecknat ett avtal om att förvärva aktierna i det finska företaget Neuromag OY, som arbetar med registrering av nervcellsaktivitet med hjälp av magnet-encefalografi, MEG. Köpeskillingen är cirka EUR 4 miljoner. Förvärvet av Neuromag förväntas under verksamhetsåret 2003/04 bidra positivt till Elektas vinst per aktie. Neuromag är ledande global leverantör av MEG-system för icke-invasiv registrering av nervcellsaktivitet i hjärnan. Sedan 1994 har totalt 32 Neuromag-system sålts till ledande neurologiska kliniker världen över. Dessa kliniker använder MEG-teknologi för realtidsregistrering av funktionell aktivitet i hjärnan, vilket inte är möjligt med traditionella metoder. "Med hjälp av MEG kan vi nu för första gången i realtid och med hög noggrannhet lokalisera och kvantitativt korrelera nervcellsaktivitet i olika delar av hjärnan", säger Dr. Dan Leksell, VP Medical Affairs på Elekta. "Denna noggranna realtidsregistrering av hjärncellsaktivitet kommer att förbättra vår förståelse av hur hjärnan fungerar och förse oss med en detaljerad bild av funktionella störningar i hjärnan. Med en bättre förståelse av hjärnans fysiologi får vi större möjligheter att utveckla nya behandlingsmetoder", sammanfattar Dr. Leksell. MEG-teknologi används för kartläggning av hjärnans aktivitet inför kirurgi, exempelvis för lokalisering av epileptiska fokus, de ställen varifrån epileptiska anfall utgår. Värdet av denna typ av kartläggning är kliniskt etablerat och metoden har redan fått sin ersättningsnivå fastlagd av Medicare och Medicaid i USA. Innan förvärvet var Elekta sedan många år den exklusiva distributören av Neuromags MEG-system i Japan och andra delar av Asien. "Vi är mycket glada för att Neuromag nu ingår i Elektakoncernen. Neuromag har en tradition av forskning och utveckling av kliniskt värdefull sofistikerad teknologi. Jag tror att Elektas kunder inom neurovetenskap kommer att se tillskottet av realtidsbaserad kartläggning av hjärnans funktion som en naturlig och integrerad del i deras dagliga verksamhet", säger Dr. Leksell. "Vi anser att kartläggning av hjärnans funktion med MEG är en lovande klinisk metod som i ökande utsträckning kommer att användas för planering av hjärnkirurgiska ingrepp. Som ett led i vår strävan efter alltmer integrerade behandlingslösningar hoppas vi också att detta sofistikerade diagnostiska system kommer att spela en viktig roll i den icke-invasiva behandlingen av vissa funktionella hjärnsjukdomar med Leksell Gamma Knife", avslutar Dr. Leksell. "Samarbetet med Elekta är affärsmässigt en utmärkt lösning", säger Teknologi Doktor, Antti Ahonen, chef för Neuromag, en världsledande leverantör av MEG-teknologi. "Vårt samarbete med Elekta ger oss tillgång till en effektiv och väletablerad global distributionsorganisation. Elekta får också tillgång till en mycket modern diagnosteknologi med en kraftig tillväxtpotential", avslutar Dr. Ahonen. Jämfört med andra preoperativa kartläggningsmetoder är MEG överlägset såväl vad avser tidsåtgång som tredimensionell upplösning. Funktionell MR (fMRI), Positronemissionstomografi (PET) och Fotonemissionstomografi (SPECT) mäter hjärnans aktivitet indirekt genom att mäta metabol aktivitet. MEG däremot registrerar hjärncellsaktivitet direkt och samtidigt som den äger rum. Medan både Elektroencefalografi (EEG) och MEG registrerar nervcellsaktivitet direkt, ger MEG en överlägsen tredimensionell upplösning och därmed en noggrannare lokalisation. ***** Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 Håkan Bergström, Ekonomidirektör, Elekta AB (publ), tel. 0733-34 23 18 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com och om Neuromag på: www.neuromag.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20040827BIT21050/wkr0001.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar